Pienten lasten koulu -toimintamalli

TERVETULOA PIENTEN LASTEN KOULU KUOPIOSSA -sivustolle!

100 leikkiä-sivusto Suomi 100-teemaan:
https://www.leikkipäivä.fi/sata-leikkia/

Joulun odotusta jo: https://oranssia.com/2016/11/29/joulukalenteriin-tarina-tulosta-ja-hyodynna/

Tällä alustalla löydät tietoa yksilöllisen oppimisen toteuttamisesta esi- ja alkuopetuksessa (tukee vuosiluokkiin sitomatonta oppimista esi- ja alkuopetuksessa). Kuopiossa tätä mallia toteutetaan ja edelleen kehitetään n. 15 koululla. Tätä kehittämistyötä on mahdollista seurata myös näillä sivuilla koulujen omilla alustoilla.

Hyvää lukuvuotta kaikkiin kouluihin ympäri Suomen ja intoa uuden opetussuunnitelman mukaisen toiminnan kehittämiseen!

(Kuva: Pihkainmäen koulun Torni -päivästä onnistumisen riemua; vanhemmat kutsuttuina mukaan tavoitteiden asetteluun ja osaamisen seurantaan)

TAUSTAA

TAUSTAA:

OKM:n rahoittamassa Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia -hankkeessa Kuopiossa yhtenä osahankkeena laadittiin uuden esiopetuksen ja perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman osana toimintamallia yksilöllisten oppimispolkujen toteuttamiseksi esi- ja alkuopetuksessa (tämä toimintamalli ja pedagogiikka ovat tukemassa vuosiluokkiin sitomatonta oppimista).

Joustavia esi- ja alkuopetuksen malleja on Kuopiossa toteutettu eri tavoin kolmella koululla vuodesta 2005 lähtien. Joustavan alkuopetuksen mallissa opetusta toteuttavat yhteistyössä luokanopettajat, lastentarhanopettaja, erityisopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Toiminnan yhtenäistäminen ja laajentaminen on perusteltua siirryttäessä uusien opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Joustavassa alkuopetuksessa toteutuvat eheyttävien ja motivoivien oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen, sekä oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevät menetelmät. Joustavan alkuopetuksen käsitteestä siirryttiin 1.8.2016 alkaen yksilöllisten oppimispolkujen pedagogisen mallin toteuttamiseen ja kehittämiseen, joka tukee vuosiluokkiin sitomatonta esi- ja alkuopetusta, jos yksittäiselle oppilaalle, luokalle tai koululle päätetään ottaa toimintamalliksi opetussuunnitelman perusteissa määrä'ttyjä periaatteita noudattaen. Yksilöllisten oppimispolkujen toimintamallia on mahdollista hyvin toteuttaa myös vuosiluokkiin sidotussa opetuksessa.

MITÄ PIENTEN LASTEN KOULU -TOIMINTAMALLI TARKOITTAA KUOPION ESI- JA ALKUOPETUKSESSA:

1. LAADUKASTA YLEISTÄ TUKEA:

(varhaisen tuen ja puuttumisen keinojen tehostaminen (pedagogiikka tuen muotona) esi- ja alkuopetuksessa vähentäen näin tehostetun ja erityisen tuen tarvetta jatkossa)

2. UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTA TOIMINTAA:

(lapsen osallistaminen oppimisessaan, yksilöllisen opintopolun suunnittelu oppimiskokonaisuuksien kautta, yhteistyö koulun ja esikoulun aikuisten kesken ja resurssin käytön uudelleensuunnittelu, koulumotivaation lisääminen, työtapojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen jne.)

3. LEIKKIÄ

4. OPINTOKOKONAISUUKSIA (muodostuvat esiopetuksen oppimiskokonaisuuksista)

5. HETEROGEENISIÄ PIENRYHMIÄ

6. OMATAHTISUUTTA, ITSEOHJAUTUVUUTTA, LUOTTAMUKSEN KEHÄÄ

7. TORNEJA


Lisätietoja
hanketyöntekijä/apulaisjohtaja
Tuula Koivukangas
Martti Ahtisaaren koulu
tuula.koivukangas@kuopio.fi
044-7184246


LUKEMISEN TORNI:

LUKEMINEN-page-001.jpg