Sanataideharjoituksia ja äidinkielen vinkkejä

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille...