Kuopio

Ajankohtaista

A2-kielen valinta käynnissä

4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti.

Valinta tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta huoltajan tunnuksilla 15.2.2019 mennessä.

Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteys oman koulun koulusihteeriin.

A2-kie­liryhmä voidaan perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 16 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä.

Vapaaehtoinen A2-kieli lisää oppilaan tuntimäärää vuosiluokilla 4 – 9 ja vähentää valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokalla. Jos oppilas opiskelee A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa latinan kieltä. Myös painotettu opetus vähentää valinnaisuutta. A2-kieli pitää suorittaa hyväksytysti, mutta halutessaan arvosanan voi korvata päättötodistuksessa hyväksytty-merkinnällä.

Vuosiluokilla 7 – 9 eri koulujen A1- ja A2-kielen ryhmät voidaan tarvittaessa yhdistää. A2-kielen tunneilla voi joutua käymään toisessa koulussa, jos opetusta ei voida järjestää omassa koulussa. Mikäli kouluun ei muodostu A2-kielen ryh­mää, A2-kielen oppilaat yhdistetään A1-kielen ryhmään.

A2-kielen valinta on pysyvä ja sitä opiskellaan perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. A2-kielen opiskelua ei voi ilman painavaa syytä keskeyttää perusopetuksen aikana. Mikäli 6. luokan lopussa todetaan, että vapaaehtoinen A2-kieli on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi, opintomenestys heikoksi tai opiskelu muutoin raskaaksi, se voidaan keskeyttää.