Kuopion kaupungin ohjeistus esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön ja yhteistyön kirjaamislomake

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Kuopiossa

 Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Kuopiossa

1. Yhteistyön toteuttamisen rakenteet 
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyöryhmä n. 1 krt/kk
 • Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmä n. 4 krt/v
 • Erityisopetuksen työryhmä n. 1 krt/kk
 • Oppilas- ja opiskelijahuollon esi- ja perusopetuksen työryhmä n. 1 krt/kk
 • Yhteistyön toteuttamistavat:
  • Kaveriluokka–yhteistoimintaryhmät
  • Kaveriluokka–toiminta, jossa erillisissä tiloissa toimiva esi- ja alkuopetus tekevät yhteistyötä
  • Vuosiluokkiin sidottua esi- ja alkuopetusta noudattavat ryhmät, joissa yhteistyökäytänteeet kirjataan yhteistyölomakkeeseen
 • Yhteistyösuunnitelmat tallennetaan perusopetuksessa koulujen lukuvuosisuunnitelmiin (luku 6, Kasvatus ja oppiminen) ja varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sivuille (Esiopetus, Esiopetus - toimintayksiköt).

2. Tiedonsiirtokäytänteet
 • Koulun erityisopettaja tutustuu sovitusti esiopetusryhmään tammi-maaliskuussa.
 • Koulun erityisopettaja tai muuta oppilashuoltohenkilöstöä voidaan kutsua esikoululaista koskevaan yhteispalaveriin huoltajien luvalla jo esikouluvuoden aikana.
 • Rehtori kutsuu koolle ensitietopalaverin maaliskuussa. Palaverissa annetaan esiopetuksesta tieto resurssin suunnittelua varten tehostettua, erityistä tukea vaativista lapsista ja suomi toisena kielenä -lapsista. Lisätietoa Kellomallissa.  
 • Esiopetuksesta annetaan tiedonsiirtolomakkeet huoltajien kautta terveydenhoitajalle kouluuntulotarkastuksen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen opettaja luovuttaa kopion tiedonsiirtolomakkeesta luokanopettajalle, mikäli siihen on saatu huoltajilta lupa. Jos luokanopettaja ei ole tiedonsiirtoa annettaessa tiedossa, tieto siirretään erityisopettajalle.
 • Tiedonsiirtopalaveriin osallistuvat luokanopettaja, erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen opettaja koulukohtaisesti joko huhti-toukokuussa tai elokuussa. Yhteistyösuunnitelmassa sovitaan siitä, kuka on tiedonsiirtopalaverin koollekutsuja ja kuka ilmoittaa ajankohdan huoltajille. Huoltajilla on mahdollisuus halutessaan osallistua tiedonsiirtopalaveriin.
 • Tiedonsiirtolomakkeen lisäksi tiedonsiirtopalaverissa luovutetaan koululle Kellomallissa määritellyt asiakirjat.

3. Pedagogiset keskustelut
 • Koulu kutsuu alueensa varhaiskasvatuksen opettajat yhteistyöpalaveriin elo-syyskuussa yhteistyösuunnitelman laatimista varten. Yhteistyösuunnitelma arvioidaan yhteisesti ryhmän sopimana ajankohtana.
 • Tapaamisissa käydään läpi käytössä olevat opetussuunnitelmat, oppimateriaaleja sekä esi- ja alkuopetuksen pedagogiikkaa. Lisäksi käydään läpi esiopetusryhmässä hyviksi ja toimiviksi havaittuja käytäntöjä ryhmän toiminnasta sekä huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
 • Varhaiskasvatuksen opettaja vierailee koululla mahdollisuuksien mukaan koulun kutsumana alkusyksyn aikana ja saa palautetta edellisestä esiopetusvuodesta (esim. ryhmän kokonaistilanne, menetelmät, käytänteet, materiaalit).
 • Yhteistä puheopetusta pyritään kehittämään hyödyntäen jo esikouluvuotta varhaisen puuttumisen näkökulmasta.
 • Luokanopettaja tutustuu mahdollisuuksien mukaan tuleviin oppilaisiinsa kevään aikana.

4. Kouluun tutustuminen
 • Koulu järjestää kouluun tutustumispäivän koulutulokkaille.
 • Esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettaja huolehtii tiedon lasten erityisruokavalioista tulevan koulun kouluravintolaan tutustumispäivää varten.
 • Koulu vastaa tulevien ekaluokkalaisten vanhempainillan järjestämisestä koulun tiloissa. Vanhempainillassa mukana ovat rehtori, tuleva luokanopettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja mahdollisesti ip-kerhon ohjaaja(t) ja muita tarpeelliseksi koettuja yhteistyötahoja. Paras tilanne nivelvaiheen kannalta on, että tulevat 1. luokat opettajineen on tiedossa jo ennen kouluun tutustumispäivää ja vanhempainillan järjestämistä. Vanhempainillassa käsitellään yleisiä koulun aloitukseen liittyviä asioita ja nykykäytänteitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä