Kaveriluokka-toimintamalli

TAUSTAA

OKM:n 2016 rahoittamassa Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia -hankkeessa Kuopiossa yhtenä osahankkeena laadittiin uuden esiopetuksen ja perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman osana toimintamallia yksilöllisten oppimispolkujen toteuttamiseksi esi- ja alkuopetuksessa.

Joustavia esi- ja alkuopetuksen malleja on Kuopiossa toteutettu eri tavoin kolmella koululla vuodesta 2005 lähtien. Joustavan alkuopetuksen mallissa opetusta toteuttavat yhteistyössä luokanopettajat, lastentarhanopettaja, erityisopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Toiminnan yhtenäistäminen ja laajentaminen on perusteltua siirryttäessä uusien opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Joustavassa alkuopetuksessa toteutuvat eheyttävien ja motivoivien oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen, sekä oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevät menetelmät.

Joustavan alkuopetuksen käsitteestä siirryttiin 1.8.2016 alkaen yksilöllisten oppimispolkujen pedagogisen mallin toteuttamiseen ja kehittämiseen, joka tukee vuosiluokkiin sitomatonta esi- ja alkuopetusta, jos yksittäiselle oppilaalle, luokalle tai koululle päätetään ottaa toimintamalliksi opetussuunnitelman perusteissa määrättyjä periaatteita noudattaen. Yksilöllisten oppimispolkujen toimintamallia on mahdollista hyvin toteuttaa myös vuosiluokkiin sidotussa opetuksessa. Puhuttiin Pienten lasten koulu -toimintamallista.

22.5. 2018 Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen lautakunnan päätöksen mukaisesti toimintamalli nimettiin Kaveriluokka -toimintamalliksi. Hallinnollisesti toimitaan oppiainejakoisen opetussuunnitelman mukaisesti ja lapset ovat kukin tietyllä vuosiluokalla. Noudatetaan uutta opetussuunnitelmaa, tarkennettuna Kaveriluokka -toimintamallin mukaisella pedagogiikalla. Toimintamalli tukee vahvasti yksilöllisen oppimisen periaatteiden mukaista toimintaa ja vuosiluokkiin sitomatonta etenemistä.

MITÄ KAVERILUOKKA -TOIMINTAMALLI TARKOITTAA KUOPION ESI- JA ALKUOPETUKSESSA:

1. LAADUKASTA YLEISTÄ TUKEA:

(varhaisen tuen ja puuttumisen keinojen tehostaminen (pedagogiikka tuen muotona) esi- ja alkuopetuksessa vähentäen näin tehostetun ja erityisen tuen tarvetta jatkossa)

2. UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTA TOIMINTAA:

(lapsen osallistaminen oppimisessaan, yksilöllisen opintopolun suunnittelu oppimiskokonaisuuksien kautta, yhteistyö koulun ja esikoulun aikuisten kesken ja resurssin käytön uudelleensuunnittelu, koulumotivaation lisääminen, työtapojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen jne.)

3. LEIKKIÄ

4. OPINTOKOKONAISUUKSIA (muodostuvat esiopetuksen oppimiskokonaisuuksista)

5. HETEROGEENISIÄ PIENRYHMIÄ

6. OMATAHTISUUTTA, ITSEOHJAUTUVUUTTA, LUOTTAMUKSEN KEHÄÄ

7. OPPIMISPOLKUJA


Lisätietoja
hanketyöntekijä/#parastaennen -hanke
Tuula Koivukangas
tuula.koivukangas@kuopio.fi
044-7184222

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä