Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kirjaamisohjeet yhteyshenkilölle

Jokaisella koululla on nimetty esi- ja alkuopetuksen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on kutsua koolle palaveri, jossa tehdään suunnitelma tulevan lukuvuoden yhteistyölle. Palaveriin osallistuu yhteistyöpäiväkotien ja koulun edustajat. Yhteistyösuunnitelma on osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa ja se tehdään seuraavasti:

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulussa olevan Kaveriluokka -yhteistoimintaryhmän toiminta (yhteistyökäytänne 1) kohtaan 6/Kasvatus ja oppiminen seuraavien Kaveriluokkatoiminnan opetussuunnitelman alalukujen koulukohtaiset tarkennukset: 

  1. Toiminnan periaatteet
  2. Rakenteet, resurssit ja vastuut
  3. Oppimisympäristöt ja työskentelytavat
  4. Arviointi (koulukohtaiset tarkennukset arvioinnin vuosikelloon, koskevat formatiivisen arvioinnin käytänteitä, mahdollisia kartoituksia) 

Toiminnan kuvaus jaetaan myös sähköisellä alustalla oman koulun sivulla (osoite alla).    

https://peda.net/kuopio/ejky/kaveri/vkahkjv  


Jos koululla jatketaan yhteistyötä esiopetuksen kanssa yhteistyökäytänteen 2 tai 3 mukaisesti, toimitaan tutulla tavalla: 

  Koulu kutsuu koolle yhteissuunnittelupalaveriin koulun yhteistyöesikoulun väen.

  1. Tiimeittäin laaditaan yhteistyösuunnitelma, joka kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan kohtaan 6/Kasvatus ja oppiminen. Suunnitelmassa voi käyttää valmista pohjaa (alla olevalla sivustolla) tai kirjata se suoraan lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelman laadinnassa noudatetaan Kuopion kaupungin esi- ja alkuopetuksen yhteistyön ohjeistusta (löytyy myös linkin kautta)

  https://peda.net/kuopio/ejky/lomakkeita#top
  

AIKATAULUSSA NOUDATETAN YHTEISTÄ LUKUVUOSISUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULUA 


Yhteyshenkilö huolehtii, että suunnitelma kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan ja arvioidaan keväällä. Arviointi kirjataan myös lukuvuosisuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksessa yhteistyösuunnitelma tallennetaan varhaiskasvatuksen sivuille (Esiopetus, Esiopetus - toimintayksiköt).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä