Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Mukavaa syksyä!

Tervetuloa esi- ja alkuopetuksen yhteistyösivustolle!

Näillä sivuilla pääset tutustumaan Kuopiossa tehtävään esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Yhteistyö jatkuu kuten hyvinä aiempinakin vuosina. Koulut ja esikoulut toimivat hyvän yleisen tuen toteuttamiseksi mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä suunnitellen yhteistyötä pedagogiikan tasolle saakka yltäen. Tavoitteena madaltaa nivelvaihetta, häivyttämättä sitä kokonaan.

Kuopiossa esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä toteutetaan jollakin alla olevasta kolmesta tasosta:

1.Kaveriluokka –yhteistoimintaryhmiä (esi+1+2 –luokat),toimivat yhdessä päivittäin. 

2. Kaveriluokka –toimintaa, jossa erillisissä tiloissa toimiva esi- ja alkuopetus tekevät yhteistyötä esim. 2x/viikko (väh. 1 Torni käytössä, leikki oppimismenetelmänä, opintokokonaisuudet ja heterogeeniset pienryhmät)

3.Vuosiluokkiin sidottua alkuopetusta, jossa esi- ja alkuopetuksen yhteistyökäytänteet määrittyvät kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti ja laaditaan vuosittain tiimin yhteistyösuunnitelmassa.

Koulun tarkempi suunnitelma esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä on osa lukuvuosisuunnitelmaa.

Kuopiossa jatketaan ja käynnistetään vuosiluokkiin sitomattoman opetussuunnitelman mukaista toimintaa (VSOP).
VSOP on toinen mahdollisuus toteuttaa esi- ja alkuopetusta Kuopiossa vuosiluokkiin sidotun etenemisen rinnalla. VSOP:n periaatteita ovat:

- varhainen tuki
- oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy jo esiopetuksessa
- lapsen osallisuus oppimisessa
- eteneminen esi- ja alkuopetuksessa yksilöllisesti suunnitellussa tahdissa edeten oppimiskokonaisuuksittain, ei vuosiluokittain
- laadukkaan yleisen tuen toteuttaminen
- koulun aikuisten yhteistyö, uusien menetelmien ja uuden opetussuunnitelman hengen mukainen toiminta koulussa, yhteistoiminnalliset ja yksilöllisen etenemisen menetelmät

Ihanaa yhteistyövuotta!

Toivotellen
Tuula Koivukangas
hanketyöntekijä ("Vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman laatiminen ja toiminnan laajentaminen", OKM)
apulaisjohtaja, Martti Ahtisaaren koulu
044-7184246

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmä lukuvuonna 2018-19

Minna Kari, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, puheenjohtaja
Taina Vainio, perusopetuspäällikkö
Tuula Koivukangas, apulaisjohtaja, hanketyöntekijä, luokanopettaja, Martti Ahtisaaren koulu, sihteeri
Tiina Kerman, Saaristokaupungin aluevastaava, päiväkodinjohtaja
Saila Tirkkonen, rehtori, Jynkän koulu
Jaana Mäntysaari , konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Reetta Mönkkönen, laaja-alainen erityisopettaja
Anni Laitinen, luokanopettaja, alkuopetus