← Etäkoulu Kulkuri

Usein kysytyt kysymykset

Saako ulkomaille muuttava oppilas oppikirjat suomalaisesta koulusta?
Ei automaattisesti. Kannattaa kysyä, mutta jokainen koulu päättää itse, voiko se antaa oppikirjoja ulkomaille lähtevälle oppilaalle.

Mistä peruskoulun oppikirjoja saa?
Kulkurin käytössä olevia oppikirjoja voi ostaa Kulkurin toimistosta. Muista suomalaisista kirjakaupoista peruskoulun kirjoja saa tilaamalla. Myös käytetyt kirjat käyvät kunhan ne eivät ole kovin vanhoja painoksia.

Mitä koko vuosiluokan opiskelu Kulkurissa maksaa?
Hinta riippuu vuosiluokasta. Mitä enemmän aineita luokalla on, sitä kalliimmaksi sen opiskelu tulee. 1. luokan kaikkien aineiden opiskelu kaikkine kirjoineen maksaa noin 900 euroa, 5. luokan noin 1500 ja 7. luokan noin 3200 euroa. Hinnat ja tarvittavat oppikirjat on esitelty kunkin luokka-asteen ilmoittautumislomakkeella jota voi katsella lähettämättä ilmoittautumista meille.

Testataanko ulkomailta muuttavia oppilaita, kun he palaavat suomalaiseen kouluun?
Koulun rehtori päättää paluuoppilaan sijoittamisesta luokalle. Yleensä paluuoppilaat sijoitetaan ikäänsä vastaavalle luokalle ilman testausta, mutta joissakin kouluissa voidaan pitkään ulkomailla asuneen oppilaan tietoja ja taitoja testatakin.

Minkä ikäisenä Etäkoulu Kulkurin voi aloittaa?
Etäkoulu Kulkurissa ei ole alaikärajaa. Kun lapsi kiinnostuu kirjaimista, sanoista ja lukemisesta, on hyvä aika aloittaa suomen kielen tutkiminen vaikka esiopetusmateriaalin avulla. Kun lapsi oppii ensin lukemaan äidinkielellään, hänen on helpompi oppia lukemaan muillakin kielillä.

Millainen on verkkokurssi?
Verkkokurssilla oppilas opiskelee Kulkuri-verkkokoulussa yhdessä muiden ulkomailla asuvien oppilaiden kanssa. Verkkokoulun lukuvuosi alkaa syyskuun alussa ja päättyy toukokuun lopussa. Tehtäviä tehdään verkkokoulun Peda.net -ympäristössä.

Verkko-opiskelu on yhteisöllistä: oppilaat keskustelevat, näkevät toistensa sivut ja osallistuvat muutaman kerran vuodessa reaaliaikaiselle nettitunnille. Nettitunnilla oppilaat ja opettaja tapaavat verkkoneuvotteluohjelman avulla.

Suomen kielen ja kirjallisuuden verkkokurssi etenee kuukauden jaksoissa. Muilla verkkokursseilla oppilas voi edetä omassa tahdissaan, mutta kurssimaksu on voimassa vain yhden lukuvuoden ajan. Kaikilla verkkokursseilla ei tarvita oppikirjaa lainkaan tai se voi olla mikä tahansa ko. oppiaineen kirja. Suurin osa verkkokursseista on tehty tiettyyn oppikirjaan, joka oppilaan on hankittava. Ilmoittautumislomakkeesta näkyy, tarvitaanko kurssilla kirjaa vai ei.

Millainen on etäkurssi?
Kirjallinen etäopiskelukurssi koostuu opiskeluoppaasta, opettajalle lähetettävistä etätehtävistä ja etäopettajapalvelusta.

Opiskeluoppaat on alaluokilla kirjoitettu oppilasta ohjaavalle aikuiselle, yläluokilla oppilaalle itselleen. Opiskelua ohjaamaan tarvitaan aina aikuinen, niin verkkokursseilla kuin kirjallisilla etäkursseilla, sekä ala- että yläluokilla. Opettajalle lähetettävät etätehtävät voi postittaa tai skannata ja lähettää pdf-tiedostoina sähköpostilla.

Oppilas tarvitsee aina oppikirjan ja usein myös tehtäväkirjan. Oppaat ja tehtävät on tehty tiettyihin oppikirjoihin. Ilman niitä tai joillakin muilla kirjoilla opiskelu on hankalaa. Kirjallisen etäkurssin opiskelun voi aloittaa milloin vain ja opiskella omassa tahdissa.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti