≡ Navigointi

Opiskelu Kulkurissa

Kulkuri sopii erilaisiin tarpeisiin

Yksittäisiä aineita tai koko oppimäärä

Etäkoulu Kulkurissa voi etäopiskella Suomen peruskoulun lukuaineita: yhtä, useampia tai vaikka kaikkia. Yläkoulussa tarjolla ovat lisäksi taito- ja taideaineiden pakolliset kurssit.


Paikallisen koulun täydentäjä

Jos lapsi käy paikallista tai kansainvälistä koulua ulkomailla, opintoja voi täydentää Kulkurissa Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvillä sisällöillä. Tärkein aine on suomen kieli ja kirjallisuus.

Jos aikaa ja motivaatiota riittää, muita hyviä aineita ovat esimerkiksi ruotsin kieli, historia ja yhteiskuntaoppi sekä ympäristö- ja luonnontieto (7. luokalta alkaen biologia ja maantieto).

Aineiden valinnassa lähtökohtia ovat lapsen jaksaminen, motivaatio ja kiinnostuksen kohteet. Kahta rinnakkaista koulua ei kannata käydä.


Ainoa koulunkäyntimahdollisuus

Tarvittaessa Kulkurissa voi opiskella kaikkia pakollisia lukuaineita, yläkoulussa myös taito- ja taideaineita. Yläasteen oppilaat voivat suorittaa koko perusopetuksen oppimäärän ja saada päättötodistuksen.

Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen erityisessä tutkinnossa Etäkoulu Kulkurissa on mahdollista, jos oppilas ei ole oppivelvollinen Suomessa (= oppilas ei asu vakinaisesti eikä hänellä ole kotipaikkaa Suomessa). Jos oppilaan kotipaikka on Suomessa, hänen kotikuntansa on velvollinen valvomaan oppivelvollisuuden suorittamista.