Kulkurin vinkit etäopetuksen järjestämiseen

Etäkoulu Kulkurin vinkit etäopetuksen järjestäjälle

Koronaviruksen vuoksi monet suomalaiset koulut ovat joutuneet sulkemaan ovensa. Etäkoulu Kulkurilla on lähes 20 vuoden kokemus peruskouluikäisten etäopetuksesta verkkokoulussa.

Haluamme tukea kollegoitamme uudessa ja vaativassa tilanteessa. Tältä avoimelta sivustolta löydät vinkkimme toimivan etäopetuksen järjestämiseksi. Katso myös esimerkkiverkkokursseja, jotka olemme avanneet kaikille nähtäväksi. 

Terveisin Etäkoulu Kulkurin väki
(kulkuri@kulkurikoulu.fi)

Opiskelu onnistuu etänäkin

Opiskelu onnistuu etänäkin
Sopikaa koulutasolla yhteisiä toimintatapoja. Kannattaa käyttää ensisijaisesti koululla/kunnassa jo nyt käytössä olevia ohjelmia.

Etene pienin askelin. Etäopiskelun organisointi on iso haaste. Kaikki on uutta niin opettajalle kuin oppilaillekin. Siksi voi hyvin edetä askel kerrallaan ja luoda uudet, yksinkertaiset rutiinit. Käytä rohkeasti itsellesi tuttuja tapoja ja toista toimivia menetelmiä. 

Etänä opiskelevat lapset tarvitsevat aikuisia. Aikuiset huolehtivat turvallisista rutiineista ja siitä, että lapset opiskelevat. Aikuisten tulee tietää, mitä lasten täytyy tehdä. He huolehtivat myös siitä, että lapset syövät, lepäävät ja ulkoilevat mahdollisuuksien mukaan. Katso Kulkurin ohjevideo oman lapsen opiskelua ohjaavalle vanhemmalle ja muut lähiohjaajan ohjeet.

Entä jos oppilaalla ei ole tietokonetta? Oppilaan kotona ei välttämättä ole tietokonetta – tai ainakaan niin montaa laitetta, että perheessä useampi lapsi voisi opiskella yhtä aikaa. Kaikilla ei myöskään ole tulostinta tai skanneria. Älypuhelimella voi tehdä paljon: ottaa kuvia, tehdä videoita, tutkia nettisivuja ja osallistua ryhmäpuheluihin tai muihin reaaliaikaisiin tuokioihin. On hyvä miettiä myös vaihtoehtoisia tapoja tehdä tehtäviä – esim. kirjoittamalla tai piirtämällä käsin. Valokuvia tehtävistä voi tallentaa verkkoon omaan tahtiin, esimerkiksi joka perjantai.  

Niin oppilaat kuin vanhemmatkin tarvitsevat opastusta. Jos käytettävä ohjelma ei ole oppilaille ennestään tuttu, tee ohjeet, ohjevideo tai käy ohjeet läpi online-tuokiossa. Kerro miten saa apua esim. salasana- ja kirjautumisongelmiin.

Näin onnistut etäopetuksessa

 1. Ota yhteys vanhempiin ja ohjeista heitä omasta roolistaan: vanhempi luo puitteet ja tukee opiskelussa. Vanhempien on hyvä tietää opiskelun rutiinit ja viikon tavoitteet. 

 2. Luo rutiinit ja aikataulut myös etäopiskeluun. Säilytä mahdollisuuksien mukaan oppilaille tuttu toimintatapa. 
 3. Ohjeista selkeästi, mitä, missä, milloin ja miten tehdään – etäopetuksessa ohjeistamisen tärkeys korostuu. 
  • Anna lyhyitä kirjallisia ohjeita, jotka tukevat oppilaiden itseohjautuvuutta.
  • Puhuttele ohjeissa oppilasta ja käytä aktiivia: "Ota kuva puhelimellasi ja kirjoita siihen sopiva kuvateksti. Talleta kuva ja teksti tähän."
 4. Ole tavoitettavissa. Kerro, miten ja milloin sinuun saa yhteyden. Muista myös rajata työaikasi. 
 5. Käytä erilaisia työtapoja. Päivittäinen etäopiskelu voi olla 
  • oppilaan itsenäistä työskentelyä niin verkossa kuin kirjan tai paperin äärellä
  • parityöskentelyä
  • yhteisöllistä tiedonjakamista pilvipalvelussa tai viestittämällä
  • reaaliaikaisia opetustuokioita (ryhmäpuhelu, Skype tms.).
 6. Anna monipuolisia ja vaihtoehtoisia tehtäviä. Ei ole tarkoitus, että lapset istuvat koko päivän tietokoneella. Tehtäviä voi tehdä esimerkiksi lukemalla, tutkimalla kotia tai lähiympäristöä, kirjoittamalla käsin, piirtämällä tai keskustelemalla vanhemman kanssa. Tuotokset voi sitten tallettaa koneelle opettajan tai koko ryhmän nähtäväksi.
 7. Vuorovaikutus on tärkeää, joten luo sille paikkoja: esimerkiksi verkkokeskustelut isommille ryhmille ja WhatsApp pienemmille. Pyri huolehtimaan siitä, että keskustelu on rakentavaa ja asiallista.

Reaaliaikaiset verkko-opetustuokiot


Kulkurissa lukuvuoteen kuuluu reaaliaikaisia opetustuokioita, joissa eri puolilla maailmaa asuvat oppilaat koontuvat yhteen pienissä ryhmissä. Hyödynnä Kulkuri-opettajien vinkit tuokioiden järjestämiseen:
 1. nettitunti.jpgJärjestä tuokiot pienissä ryhmissä, esim. viisi oppilasta kerrallaan. Tuokiossa voi mm. keskustella ja vaihtaa kuulumisia, selittää asioita, varmistaa oppimista ja antaa toimintaohjeita.
 2. Hyödynnä tuttuja tapoja olla yhteydessä. Et tarvitse opetustuokiota varten välttämättä verkkoneuvotteluohjelmaa, sillä myös erilaiset ryhmäpuhelut (esim. Skypen välityksellä) voivat toimia hyvin ja ne ovat monien käytettävissä.
 3. Testaa kollegan kanssa. Tarkista käytettävän järjestelmän rajoitteet ja mahdollisuudet etukäteen esimerkiksi järjestämällä testituokio kollegan kanssa. Monissa järjestelmissä voi jakaa kuvia tai näyttöä. 
 4. Luo mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. Huomioi, etteivät lapset jaksa keskittyä verkkoluentoihin.
 5. Lähetä tunnin ohjelma oppilaille etukäteen. Anna heille selkeä ennakkotehtävä (läksy, idea, teema, keskusteluaihe), jota opetustuokiossa käsitellään. Näin kenenkään ei tarvitse etukäteen jännittää, mitä opetustuokiossa tapahtuu ja oppilaatkin orientoituvat tuokioon koulutuntina.
 6. Kerro oppilaille verkkotapaamisten säännöt, jotka voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: 
  • Tunnille osallistutaan rauhallisessa ympäristössä, jossa ei ole taustahälyä
  • Tunnilla ei puhuta päällekkäin – puheenvuoroa pyydetään esimerkiksi käyttämällä mahdollista chattia, viittaustoimintoa tms.
  • Jokainen sulkee mikrofoninsa silloin, kun ei ole omaa puheenvuoroa.
 7. Johda verkko-opetustuokiota. Opettajan on hyvä jakaa puheenvuorot selkeästi ja puhutella oppilaita nimeltä: "Hei Venla, Oliver Elias, Iiris ja Milo. Käydään läpi ensin tehtävät, jotka olette tehneet kotona. Voit aloittaa Milo, ole hyvä."
 8. Huomioi kaikki osallistujat. Anna jokaiselle osallistujalle tasapuolisesti puheaikaa, jotta kaikki tulevat huomioiduksi.
 9. Suunnittele tunnin kulku. Yksinkertaisimmillaan verkko-opetustuokio voi mennä näin:
  • Varmistetaan, että kaikkien kuva ja ääni toimivat.
  • Opettaja johdattelee aiheeseen ja kertoo, mikä on tunnin aihe ja kulku.
  • Jokainen oppilas saa puheenvuoron aiheesta.
  • Opettaja antaa oppilaille tehtävän ja ohjeet sen tekemiseen. Tehtävä voidaan tehdä yhteisesti verkko-opetustuokiossa tai itsenäisesti tuokion jälkeen.
  • Opettaja kertoo seuraavan tapaamisen ajan ja antaa tehtävän, johon oppilas valmistautuu etukäteen.
 10. Pidä tuokio lyhyenä. Verkko-opetustuokiot ovat intensiivisiä ja vaativat keskittymistä. Sopiva tunnin kesto alakoululaiselle on n. 30–45, isommille koululaisille n. 30–60 min. Pidä kiinni sovitusta aloitus- ja lopetusajasta aivan kuten lähiopetuksessakin. 

▶ Ideoita verkko-opetustuokioihin
Täältä löydät paljon käytännöllisiä ideoita verkko-opetustuokion pitämiseen

Ohjaus ja oppilaan etäopiskelun tukeminen

mansikka READY _anssivaalio (1).pngOppilaiden ohjaus ja opintojen etenemisen seuranta etänä voi olla haasteellista. Alla on vinkkejä erityisesti yläkoulun opoille, luokanvalvojille ja erityisopettajille. 

Suunnittele, mitä välineitä ohjaukseen käytät ja missä tilanteessa

Pohdi 

 • mitkä asiat vaativat online-ohjauskeskustelun  
 • olisiko vanhemman hyvä olla mukana ohjauskeskustelussa 
 • mitkä asiat hoituvat sähköpostitse, puhelimitse, Wilman tai Whatsappin kautta?  

Kun otat käyttöön uusia sähköisiä työvälineitä ohjauksen tueksi, testaa niitä ensin vaikkapa kollegan kanssa.

Sopikaa yhteiset käytännöt opiskeluun seurantaan
 

 Sopikaa koulun henkilökunnan kesken 

 • kuka vastaa etäopetuksen seurannasta missäkin tilanteessa  
 • kuinka oppimisen tuki järjestetään etänä 
 • mikä on luokanvalvojan, aineenopettajan, oppilaanohjaajan ja erityisopettaja rooli? 
Huolehtikaa, että oppilaat ja vanhemmat tietävät, keneltä saa apua tarvittaessa.

Tiedosta, että kaikki tarvitsevat ohjausta

 • Peruskoululaiselta ei voi odottaa itseohjautuvuutta, etenkään kun etäopiskelu ei ole ennestään tuttua. 
 • Etäoppilas ei saa jäädä yksin. Usein jo lyhyet tilannekatsaukset auttavat opiskeluissa eteenpäin. Pohdi, voitko sopia esimerkiksi viikoittaisen katsauksen opiskelujen etenemisestä pienryhmittäin.
 • Verkkoneuvotteluohjelman käytössä näytön jakaminen on hyödyllinen ominaisuus, jonka avulla voit esimerkiksi tutkia yhdessä oppilaan kanssa opiskeltavaa etämateriaalia ja auttaa opiskeluissa. 
Huomioi oppilaiden ja perheiden erilaiset tarpeet
 • Osa oppilaista vaatii enemmän tukea kuin toiset. Luota oppilaantuntemukseesi. Mieti, voitko sopia joidenkin oppilaiden kanssa esimerkiksi lyhyen kahdenkeskisen etätapaamisen useamman kerran viikossa. 
 • Selvitä mahdollisuuksien, ovatko oppilaiden vanhemmat etätöissä ja minkä verran heitä voi osallistaa oppilaanohjaukseen. 

Auta luomaan rutiineja 

 • Rutiinit ovat tärkeitä myös kotiopetuksessa olevalle oppilaalle. Opiskelurytmi ja tauot on hyvä pitää samankaltaisina kuin koulussa. 
 • Lukujärjestys on hyvä tukiranka koulupäivälle, mutta etäoppilaalle on hyvä avata myös päivä- tai viikkokohtaiset opiskeltavat sisällöt. Voiko aineenopettaja koota listan viikon aiheista ja tehtävistä esimerkiksi Wilmaan?  
Tilanne on vaativa, ole ymmärtäväinen oppilaita kohtaan ja armollinen itseäsi kohtaan. Etene pienin askelin ja hyödynnä valmista materiaalia!