Opetussuunnitelma

Kulkurin opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on perusta koulun opetus- ja kasvatustyölle, arvioinnille ja kehittämiselle. Vanhemmille opetussuunnitelma kertoo koulun arvoista, tavoitteista, työtavoista ja eri oppiaineissa opetettavista sisällöistä.

Opettajalle opetussuunnitelma on kartta, jonka avulla hän suunnittelee ja toteuttaa opetusta sekä arvioi oppilasta ja omaa työtään. Kulkurin opetussuunnitelma antaa opettajille mahdollisuuden painottaa juuri niitä sisältöjä, jotka ovat tärkeitä koulun oppilaille.

Kulkurin opetussuunnitelman pohjana on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH, 2014).

Opetussuunnitelman perusta.jpg