Ohjaussuunnitelma

Kulkurin ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma on osa Kulkurin opetussuunnitelmaa. Ohjaussuunnitelma on opinto-ohjaajalle oppilaanohjauksen suunnittelun ja toteuttamisen tienviitta. Ohjaussuunnitelman tarkoituksena on myös tehdä Kulkurin ohjaus näkyväksi vanhemmille, opettajille ja Kulkurin yhteistyötahoille.

Ohjaussuunnitelmassa kuvataan ensin ohjauksen arvoperustaa ja ohjauskäsitystä. Seuraavaksi avataan ohjaussuunnitelman laadintaprosessia ja ohjauksen tavoitteita ja tehtäviä. Lopuksi kuvataan Kulkurin ohjauksen toimintamalleja sekä arviointia ja kehittämistä. Eri osioiden välillä navigoidaan vasemmasta sivupalkista.