Ohjeita

Verkkokurssilla opiskelu

Lue tai katso ohjeet Peda.net-palveluun rekisteröitymisestä (ks. vasen valikko > Aloitusohjeet). Jos kaipaat lisäohjeita, ole yhteydessä omaan opettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Etäopiskelu sujuu parhaiten yhteistyöllä, jonka osapuolina ovat oppilas, vanhempi (tai muu lähiaikuinen) ja opettaja. Oppilaat tarvitsevat etäopiskelussa aina aikuisen tukea ja ohjausta. Vanhemman (tai muun lähiaikuisen tehtävä) on rohkaista oppilasta opintojen pariin, auttaa häntä teknisissä asioissa ja opastaa tarvittaessa tehtävissä. Lue lisää vanhemman tai muun lähiohjaajan roolista etäopiskelussa.

Jos oppilas käy paikallista koulua ja opiskelee Kulkurissa vain suomen kieltä ja kirjallisuutta, kurssitehtäviä kannattaa tehdä viikottain - mieluummin vähän ja usein kuin monta tuntia kerralla. Yläkoulussa tehtävät ovat vaativampia ja opiskeluun tarvittavaan aikaan vaikuttavat monet asiat, kuten oppilaan kielitaito, kirjoittamisen sujuminen ja lukunopeus.

Myös eri aineissa opiskeluun käytettävä aika vaihtelee vuosiluokasta ja opiskeltavasta aineesta riippuen. Kun oppilas opiskelee kaikkia yläkoulun aineita, opiskeluun kannattaa varata yhtä paljon aikaa kuin vastaavalla luokalla Suomessa käytetään. 

Kurssin opettajaan kannattaa olla rohkeasti yhteydessä opiskeluun liittyvissä asioissa.