Kielitestit

Tervetuloa tekemään kielitestiä!


HV_lukutaitoelaimet.jpg

Etäkoulu Kulkurin Ilves- ja Karhu-kielitestit kartoittavat oppilaan suomen kielen tasoa - ne eivät ole kuitenkaan tasokokeita vaan suuntaa-antavia testejä, jotka toimivat opettajille ja vanhemmille tukena suomen kielen opetuksen suunnittelussa.


Testit on laadittu ja jaettu karkeasti kahteen eri tasoon:
- Ilves-testi vastaa 2. luokan hyvän osaamisen tasoa
- Karhu-testi vastaa 5. luokan hyvän osaamisen tasoa 

Molemmat testit koostuvat viidestä tehtäväsarjasta, jotka kartoittavat

  • kielitietoa (eli kielentuntemusta)
  • sanastoa
  • kuullun ymmärtämistä
  • luetun ymmärtämistä
  • kirjoittamista.

Kielitaitoon liittyvää puhekielen osaamisen tasoa ei tällä testillä pystytä arvioimaan.


Testin suorittaminen

Tehtäväosiot voi suorittaa joko kaikki kerrallaan tai osissa. Yksi osio (esim. kielitieto) on kuitenkin tehtävä kerralla loppuun ja tallennettava.

Kirjautuminen ulos Peda.netistä tapahtuu sivun yläreunasta. Testiä pääsee jatkamaan siten, että kirjautuu toisella kerralla Peda.netiin samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Koska testin tarkoituksena on pyrkiä kartoittamaan oppilaan suomen kielen tasoa, on toivottavaa, että lapsi tekee tehtäväosiot täysin itsenäisesti.


Palaute


Etäkoulu Kulkurin suomen kielen ja kirjallisuuden opettajat katsovat oppilaan suoritukset läpi. Testin tulokset palautteineen tulevat vanhempien sähköpostiosoitteeseen viikon sisällä viimeisen osion tekemisestä. Kielitestin tuloksia ei käsitellä/lähetetä, jollei testin maksu ole maksettuna.

Kielitestin tulokset pitävät sisällään henkilökohtaisen palautteen kielitestin onnistumisesta. Samalla kielitestin tekijä ja huoltaja saavat neuvoja, mihin asioihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota suomen kielen opiskelussa.

Kirjallisuutta

Kirjallisuutta-osiosta löytyy hyödyllistä tietoa kielitaidosta ja kielen opiskelusta - kannattaa tutustua!


Mikäli testiä tehdessä tulee eteen kysymyksiä tai ongelmia, voit ottaa yhteyttä Kulkurin toimistolle (kulkuri@kulkurikoulu.fi). Toimiston kautta saat muutenkin lisätietoa testeistä ja niiden tilaamisesta.

Onnea matkaan!

Yst.terv.
Etäkoulu Kulkuri