10. Kurssin ylläpitäminen ja kehittäminen

Kulkuri-verkkokoulun kurssien ylläpitäminen ja kehittäminen


Verkkokoulun kursseja ylläpitävät ja kehittävät ensisijaisesti verkko-opettajat.

Kurssin ylläpitoon kuuluu mm.
 • Kurssin "siivous" ennen uuden lukuvuoden alkua ja opettajan vaihtuessa: päivitä tiedot, tarkista linkit ym.
 • Kurssin kopiointi ja arkistointi tarvittaessa ennen uuden lukuvuoden alkua.
 • Kurssin muokkaus uuden opetussuunnitelman tai kirjan mukaiseksi.
Verkkokoulun kursseja ja verkko-opetusta kehitetään opetussuunnitelman ja tämän Laatukäsikirjan mukaisesti. Kurssien ja verkko-opetuksen kehittäminen on osa opettajan työtä ja tarkoittaa mm.
 • Itsearviointia ja opetuksen omatoimista kehittämistä Laatukäsikirjan ja asiakaspalautteen avulla.
 • Vertaisarviointiin osallistumista opetiimeissä tai kollegan kanssa.
 • Hyvien käytäntöjen jakamista ja keskusteluun osallistumista verkkokoulun Opehuoneessa.
 • Osallistumista oman opetiimin työskentelyyn.
 • Osallistumista Kulkurin opettajien koulutuspäivään.
 • Tvt-tekniikan opetuskäytön kehityksen seuraamista ja uusien, oppimista parantavien työvälineiden ja menetelmien käyttöönottoa.
 • Osallistumista verkkokoulun kehittämishankkeisiin.
Verkkokoulun kehittämistä koordinoi koulunjohtaja. Hänen tehtäviään ovat mm.
 • Yhteisistä toimintatavoista, periaatteista ja muutoksista tiedottaminen opettajille, oppilaille ja vanhemmille yhdessä koulusihteerin kanssa.
 • Verkkokoulun asiakaspalautekyselun teettäminen kaikille vanhemmille kerran vuodessa ja palautteen hyödyntäminen verkkokoulun kehittämisessä.
 • Kehittämishankkeiden suunnittelu, rahoituksen hakeminen, koordinointi ja hallinto.
 • Kulkurin opetussuunnitelmatyön koordinointi.
 • Laatukäsikirjan päivittäminen yhdessä opettajien kanssa.
 • Opettajien koulutuspäivän suunnittelu ja toteutus yhdessä opettajien kanssa.
 • Uusien opettajien ja kurssin tekijöiden rekrytointi ja perehdyttämisen koordinointi.
 • Suhteiden ylläpitäminen muihin vastaaviin toimijoihin, asiantuntijoihin ja yhteistyökumppaneihin Suomessa ja ulkomailla.
Verkkokoulun kehitysehdotukset ja niiden edistys kirjataan Laatukäsikirjaan.

✎ Tarkistuslista opettajille: Kurssien ylläpitäminen ja kehittäminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Päivitän kurssia uuden lukuvuoden alkaessa ja tarpeen mukaan.
Tarkistan aina jakson alkaessa tai materiaalia julkaistessani kurssisivujen linkkien toimivuuden.
Kirjaan havaitsemani kehityskohteet Laatukäsikirjaan.
Olen tarvittaessa yhteydessä toimistoon.
Olen tilannut Opehuoneen sisällön itselleni.
Jaan osaamistani ja hyviä käytäntöjä kollegoille Opehuoneessa.
Hyödynnän Opehuoneen sisältöä ja keskustelumahdollisuuksia.
Käytän Laatukäsikirjaa oman työni kehittämisen välineenä.
Kerään oppilailta ja vanhemmilta asiakaspalautetta säännöllisesti.
Käytän asiakaspalautetta kurssia kehittäessäni.
Osallistun Kulkurin järjestämään opettajakoulutukseen.
Seuraan aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehitystä (esim. FB:n ryhmät, www.etaopetus.fi, ITK ja muut tapahtumat)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake