8. Vanhemman/ohjaajan rooli

Kulkuri-verkkokoulun vanhemman/ohjaajan rooli

Vanhempien rooli etäopiskelussa on tärkeä: ilman vanhempien ohjausta, apua ja tukea ei perusopetusikäinen oppilas selviydy etäopiskelusta. Opettajana autat ja tuet oppilaan lähiohjaajina toimivia vanhempia tai muita aikuisia onnistumaan ohjaustehtävässä.

Vanhempi/ohjaaja
 • luo puitteet säännölliselle opiskelulle
 • antaa teknistä tukea tai muuta apua tarvittaessa
 • huolehtii, että oppilas aloittaa opiskelun ja rohkaisee aktiiviseen opiskeluun
 • kannustaa oppimiseen (myös varsinaisten opiskeluhetkien ulkopuolella)
 • tukee opiskelutavoitteiden toteutumista omalla toiminnallaan
 • keskustelee lapsensa kanssa opiskelusta/oppiaineesta
 • lukee opettajan viestit ja vastaa niihin pyydettäessä
 • kertoo opettajalle oppilaan oppimiseen vaikuttavista erityistarpeista tai ongelmista (oppimisvaikeudet, kieliongelmat, ym.)
 • selvittää, miten opintojen etenemistä voi seurata
 • seuraa oppilaan opintojen etenemistä ja ottaa tarvittaessa yhteyttä opettajaan
 • pyytää opettajalta apua ongelmatilanteissa (motivaatio, hankalat tehtävät, kieliongelmat)
 • pyytää tarvittaessa lisätietoa oppilaan opiskelusta tai opiskelun tukemisesta
 • hakeutuu halutessaan vertaistuen piiriin (esim. FB-ryhmä Kulkuri-vanhemmat)