5. Opiskelun seuranta

Kulkuri-verkkokoulun opiskelun seuranta

SEURANTASIVU
Tee oppilaan Oman tilan Kulkuri-sivun kurssisivulle suoritusten seurantasivu, josta oppilas ja vanhempi/ohjaaja:
  • näkee jakson tai kurssin tehtävät (ja sisällöt)
  • näkee tehdyt ja tekemättömät tehtävät ja tietää, missä vaiheessa oppilaan opinnot ovat
  • näkee, jos tehtävien tallentumisen kanssa on ongelmia.
Pidä seuratasivu ajan tasalla: kirjaa tehtävä viikon sisällä siitä kun sait sen. Ilmoita poikkeukset ja loma-ajat oppilaille ja vanhemmille ajoissa sähköpostitse ja kurssin etusivulla.

TARKISTUSPISTEET
Kulkurissa on yhteiset tarkistuspisteet neljä kertaa lukuvuoden aikana, jolloin kaikki opettajat tiedottavat opiskelun etenemisestä kaikille vanhemmille ja oppilaille. Kerro tarkistuspisteviestissä, mitkä kurssin tehtävistä oppilas on tehnyt ja mitä on vielä tekemättä, kannusta opiskeluun ja tarjoa tukea.

OPPILASHALLINTO-OHJELMA ASIO
Kulkurin oppilashallinnossa käytetään Asio-ohjelmaa. Asiossa on jokaisen kurssin suoritukset/jaksot/tehtävät. Merkitse ne suoritetuiksi sitä mukaa, kun oppilas etenee opiskelussa.

Kun oppilas on suorittanut koko kurssin ja tehnyt kaikki vaadittavat tehtävät, merkitse kurssi suoritetuksi. Yläkoulun oppilaille laitetaan kurssitietoihin myös arvosana. Ote opintosuoritusrekisteristä tulee verkkokurssin todistuksen liitteeksi.

Kirjaa suoritukset Asioon säännöllisesti. Asiosta löytyvän tiedon tulee löytyä myös verkkokoulun seurantasivulta.

✎ Tarkistuslista opettajalle opiskelun seurannasta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1 - kyllä
2 - ei vielä


Väite12
Oppilaan Omassa tilassa on opiskelun seurantasivu.
Opiskelun seurantasivut antavat riittävän tiedon opinnoista (sisältö ja vaihe).
Opiskelun seurantasivut ovat ajan tasalla.
Asion suoritusmerkinnät ovat ajan tasalla.
Vanhemmat saavat säännöllisesti tiedon oppilaan etenemisestä kurssilla (tarkistuspisteet).
Tarkistuspisteviesti tukee oppilasta ohjaavaa vanhempaa ja kannustaa oppilasta eteenpäin.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

✎ Tarkistuslista oppilaalle ja vanhemmalle opiskelun seurannasta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vanhemmille ja ohjaajille suunnattuja ohjeita on esillä https://peda.net/kulkuri/vimvmkkm/vanhempien-merkitys..

Vastausvaihtoehdot
1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Olen suunnitellut yhdessä oppilaan kanssa, miten järjestämme aikaa säännölliselle verkko-opiskelulle.
Tiedän, missä lapseni opiskelun seurantasivut sijaitsevat.
Olen tiedottanut opettajaa seurantasivun suoritusmerkintöjen epäselvyyksistä tai puutteista.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake