9. Opetiimit ja yhteistyö

Kulkuri-verkkokoulun opetiimit

Jokainen Kulkurin verkko-opettaja kuuluu opetiimiin. Opetiimin vetäjät ovat opettajia, joilla on useamman vuoden kokemus verkko-opetuksesta. Samaan tiimiin on koottu opettajat, joilla on jotain yhteistä, esim. taito- ja taideaineiden opettajat.

Opetiimien tavoitteena on:

  • lisätä opettajien välistä yhteistyötä
  • jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, ideoida yhdessä sekä ratkoa verkko-opetuksen ongelmia
  • harjoitella Blacboardin käyttöä
  • auttaa ja tukea Peda.netin käytössä
  • toimia verkko-opettajien työnohjauksena.

Kaikille verkko-opettajille yhteisten (Blackboard-)palaveriaikojen sopiminen ei onnistu, kun opettajia on reilut parikymmentä ja he asuvat eri puolilla Suomea ja maailmaa. Opetiimien kesken (3-5 opettajaa) on helpompi löytää yhteinen aika ja kaikki pääsevät osallistumaan. Yhteyttä opetiimin kanssa voi pitää muutenkin: sähköpostitse, WhatsApp-ryhmässä tms.

Opetiimin vetäjä kutsuu tiimin koolle tarvittaessa, 3-4 kertaa lukuvuodessa. Tiiminvetäjät kokoontuvat vastaavasti yhdessä koulunjohtajan kanssa. Tiiminvetäjä välittää tiimeissä esiin nousseet asiat/kysymykset tarvittaessa eteenpäin Kulkurin toimistoon, Opehuoneeseen, Peda.net-tukeen jne.

Ole aktiivinen, vastaa opetiimi-viesteihin ja osallistu tapaamisiin - se antaa enemmän kuin ottaa!

✎ Tarkistuslista opetiimin jäsenille

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Tiedän, mihin opetiimiin kuulun ja kuka on tiiminvetäjä.
Vastaan opetiimin viesteihin.
Osallistun opetiimin kokoontumisiin säännöllisesti.
Viestin omista tuen tarpeistani opetiimille tai sen vetäjälle.
Viestin ideoistani opetiimille tai Opehuoneessa.
Hyödynnän opetiimiä ja sen yhteistyömahdollisuuksia.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

✎ Tarkistuslista opetiimin vetäjälle

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastausvaihtoehdot
1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Pidän tiimiini yhteyttä säännöllisesti.
Järjestän opetiimin palavereita säännöllisesti/yhteisen tarpeen mukaan.
Luon toiminnallani hyvää vertaistuen ilmapiiriä.
Avaan keskustelua tiimini sisällä.
Hyödynnän opetiimiä ja sen yhteistyömahdollisuuksia.
Viestin opetiimissä esiin tulleita asioita eteenpäin.
Tiedotan palavereissa käsitellyistä asioista tiimiläisille, jotka eivät olleet mukana.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake