4. Ohjeet

Kulkuri-verkkokoulun opiskeluohjeet

Hyvät ohjeet ovat verkko-opiskelun A ja O. Niiden avulla oppilas pysyy kartalla ja tietää, mitä, missä ja miten toimitaan.

Ohjeiden määrä ei ole samantekevää. Jos ohjeita on liikaa, niitä ei lueta. Toisaalta tärkeistä asioista täytyy olla riittävät ohjeet. Toistuvat kurssirutiinit ja mallit vähentävät tarvittavien ohjeiden määrää.

Hyvät ohjeet ovat
  • selkeät
  • havainnolliset
  • ytimekkäät
  • oikeakieliset
  • läpi kurssin yhtenäiset.
Hyvät ohjeet ovat tiiviit. Vältä turhia täytesanoja ja ohjaa oppilas tarvittaessa lisätiedon tai laajempien ohjeiden äärelle.

Käytä ohjeissa mahdollisuuksien mukaan paitsi tekstiä, myös ääntä, kuvia, videoita ja muita esitystekniikoita. Jos asian voi esittää kuvana, kuviona tai taulukkona, tee siitä kuva, kuvio tai taulukko!

Jos samat ohjeet ovat useassa eri paikassa, varmista, että ne ovat yhtenäiset.

Puhuttele oppilasta suoraan ja vältä passiivia. Suosi lyhyitä virkkeitä, konkreettisia sanoja ja persoonallista ilmaisua. Etene tärkeimmästä asiasta vähemmän tärkeään.

Käytä listoja ja muita tehokeinoja kuten lihavointia, kursivointia, värejä, alleviivauksia ym.

Toimita verkkokoulun ulkopuolelle vievät linkit eli kerro oppilaalle, mitä linkin takana on. Kerro mihin linkki vie ja vaatiiko sen aukaisu mahdollisesti jonkin ohjelman. Laita linkit avautumaan uuteen ikkunaan (valinta tehdään linkkiä lisättäessä).

Käytä Peda.netin sisäisissä linkeissä pysyviä osoitteita. Pysyvä osoite löytyy jokaisen sivun oikeassa yläkulmassa olevan Jaa-linkin takaa.


✎ Tarkistuslista opettajille: Ohjeet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Olen tutustunut aiheeseen liittyvään koulutusmateriaaliin.
Käytän ohjeissa tekstin lisäksi symboleja, kuvia, ruutukaappauksia, ohjevideoita ym.
Ohjeet ovat ytimekkäät: ei turhia täytesanoja tai pitkiä virkkeitä.
Puhuttelen ohjeissa oppilasta suoraan.
Oppilas tietää, mistä lisäohjeita löytyy tai keneltä niitä voi kysyä.
Toimitan verkkokoulun ulkopuolelle vievät linkit: kerron mitä niiden takana on ja mihin ne vievät.
Ulkopuolelle vievät linkit aukeavat aina uuteen ikkunaan.
Käytän sisäisissä linkeissä pysyviä osoitteita.
Kerron tehtävän yhteydessä, miten siihen vastataan/tehtävä palautetaan ja miten annan palautteen.
Kerron oppilaille tehtävien etenemisjärjestyksen.
Tehtävässä on ohje tai linkki eteenpäin.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake