Kulkurin laatukäsikirja

Kulkurin laatukäsikirja

Peda.net-ympäristössä toimivan Kulkuri-verkkokoulun Laatukäsikirjaan on kirjattu verkko-opetuksen laatuun vaikuttavat keskeiset asiat. Laatukäsikirjaa käytetään

- verkko-opettajien työn, kurssien ja koko verkkokoulun laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä
- uusien opettajien ja kurssin tekijöiden perehdytysmateriaalina.

Jokaisessa luvussa on konkreettinen tarkistuslista, jonka avulla opettaja voi arvioida omaa opetustaan ja kurssiaan. Opetiimeissä kursseja voi arvioida yhdessä.

Laatukäsikirjan viimeiseen lukuun on koottu kaikki tarkistuslistat.

Laatukäsikirja on laadittu Kordelinin säätiön apurahan tuella. Se on vapaasti käytettävissä, kopioitavissa ja muokattavissa.