3. Nettitunnit

Kulkuri-verkkokoulun nettitunnit

Nettitunti on reaaliaikainen opetustuokio, johon osallistuvat opettaja ja 3-5 oppilasta. Nettitunnin sopiva kesto on 30-45 minuuttia. Kulkurin nettitunneilla käytetään Blackboard-verkkoneuvotteluohjelmaa.

Nettitunti

  • on hyvä tapa tutustua toisiin kurssilaisiin ja opettajaan
  • lisää opettajan oppilaantuntemusta
  • antaa tilaisuuden jakaa kokemuksia opittavasta asiasta
  • lisää kurssilaisten välistä vuorovaikutusta sekä edistää yhteenkuuluvuutta ja ryhmäytymistä
  • motivoi ja innostaa
  • vahvistaa oppilaan aineenhallintaa

Nettitunnilla tutustutaan toisiin, kerrataan, syvennetään ja sovelletaan kurssilla opittua. Kirjaa nettitunnit ja niiden aiheet lukuvuosisuunnitelmaan.

Nettitunneille osallistuminen on vapaaehtoista, mutta jokaiselle Kulkurin oppilaalle tarjotaan 2-4 nettituntia/ kurssi/ lukuvuosi.

Kerro oppilaille etukäteen nettitunnin sisällöstä. Ennakkotehtävät ovat luonteva tapa aktivoida ja sitouttaa oppilasta. Voit pyytää oppilasta tuottamaan nettitunnille sisältöä, kuten tehtäviä tai kysymyksiä, joko ennakkotehtävinä tai nettitunnin aikana.

Anna oppilaille ja vanhemmille ohjeet nettitunnille liittymisestä ja teknisistä vaatimuksista. Pyydä nettitunneista palautetta ja käytä palautetta hyväksi uusien nettituntien suunnitelussa.

✎ Tarkistuslista opettajille: Nettitunnit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Nettitunnit ovat lukuvuosisuunnitelmassa.
Jokaisella kurssini oppilaalla on mahdollisuus osallistua 2-4 nettitunnille lukuvuoden aikana.
Lähetän oppilaille ja ohjaajille etukäteen ohjeet nettitunnin sisällöstä ja tavoitteista.
Lähetän oppilaille ja ohjaajille etukäteen tekniset ohjeet nettitunnille osallistumisesta.
Oppilaat voivat vaikuttaa nettitunnilla käsiteltäviin asioihin ja työtapoihin.
Oppilaat valmistavat nettitunnille aiheeseen liittyvät ennakkotehtävän.
Jokainen oppilas saa nettitunnilla puheenvuoron ja voi osallistua työskentelyyn.
Nettitunnilla käytetään yhteisöllisyyttä tukevia työtapoja, kuten keskustelua ja ryhmätyöskentelyä.
Nettitunnille osallistumisella voi halutessaan korvata jonkin kurssitehtävän.
Oppilailla ja vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta nettitunnista.Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake