2. Kurssirakenne

Kulkuri-verkkokoulun kurssien rakenne

Kulkurissa pyritään yhtenäisiin kurssirakenteisiin. Osa oppilaista opiskelee monella kurssilla, joten suunniteltu ja samankaltaisena toistuva rakenne helpottaa opiskelua ja navigointia.

Kurssin etusivulla on:
 • kurssiin liittyvää yleistä tietoa
 • ajankohtaisia asioita
 • tiedot opettajasta yhteystietoineen
 • kurssin tavoitteet tai linkki niihin
 • lista kurssin oppilaista ja linkit oppilaiden omiin tiloihin.
Kurssin etusivun valikossa ovat:
 • jaksot/kokonaisuudet: jokaiselle jaksolle/kokonaisuudelle oma sivu
 • opiskeluohjeet
 • lukuvuosisuunnitelma
 • muut infosivut, esim. Nettitunnit, Vanhemmille.
Jaksosivulla ovat:
 • opiskeluohjeet ja tavoitteet
Jaksosivun valikossa ovat:
 • jakson osa-alueet tai tehtävät
 • kertaus/koe, jos sellainen on
 • mahdollisuus itsearviointiin tai palautteen antamiseen jaksosta (voi sisältyä myös kertaukseen).

✎ Tarkistuslista opettajille: Kurssirakenne

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Kurssin etusivulla on opettajan yhteystiedot ja linkki opettajan esittelyyn.
Kurssin etusivulla on oppilasluettelo ja linkit oppilaiden omiin tiloihin.
Kurssin tavoitteet löytyvät kurssin etusivulta tai sen kautta.
Lukuvuoden kokonaisuus ja sisällöt esitellään tiiviisti lukuvuosisuunnitelmassa.
Kurssi on jaettu jaksoihin tai muihin sisällöllisesti pienempiin kokonaisuuksiin.
Kurssin etusivun valikossa ovat aloitus- ja opiskeluohjeet, kurssin jaksot, lukuvuosisuunnitelma ja muut yleiset sivut (Nettitunnit, Vanhemmille yms.).
Jakson etusivulla on jakson tavoitteet ja opiskeluohjeet.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake