✎ Tarkistuslista luvuista 1-10

Tarkistuslista opettajille laatukäsikirjan luvuista 1-10

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. PEDAGOGIIKKA

1 - kyllä
2 - ei vielä

Opetettavien asioiden esittelyssä ja havainnollistamisessa kurssillani käytetään
Väite12
Kuvia
Äänitiedostoja
Videoita
Animaatioita
Power Pointia, Preziä tai vastaavaa esitystekniikkaa
Thinglinkiä tai vastaavaa
Muita havainnollistamiskeinoja (esim. Thinglink, Padlet)


Mitä muita?


Kurssillani
Väite12
On vaihtelevia, erilaisia tehtäviä ja tehtävätyyppejä.
Oppilas voi valita erilaisia tapoja tehdä tehtäviä.
On ongelmalähtöisiä tehtäviä.
On tehtäviä, joissa oppilas voi yhdistää eri oppiaineita.
On useita autenttisia, oppilaiden arkeen liittyviä materiaaleja ja/tai tehtäviä.
On tilaisuuksia yhteistyöhön ja yhteiseen tiedonrakenteluun toisten oppilaiden kanssa.
On keskustelumahdollisuus toisten oppilaiden kanssa.
On paikka oppilaan itsearvioinnille.
Ohjataan positiiviseen vertaisarviointiin ja tarjotaan siihen mahdollisuuksia.
Tarjotaan 2-4 nettituntia/lukuvuosi.


Opettajana
Väite12
Olen perehtynyt Kulkurin opetussuunnitelmaan ja pedagogisiin lähtökohtiin
Hyödynnän kollegoiden jakamia hyviä käyntänteitä ja ideoita opetuksen kehittämisessä
Annan oppilaille vaikutusmahdollisuuksia kysymällä, kuuntelemalla ja ottamalla huomioon heidän mielipiteensä, toiveensa ja tarpeensa.
Tunnen oppilaitteni vahvuudet ja annan heille tilaisuuden käyttää omaa asiantuntemustaan oppimisessa.
Annan myönteistä, oppimista tukevaa palautetta säännöllisesti koko kurssin ajan.
Arvostan ja tuen oppilaiden kriittistä ajattelua ja annan siihen tilaisuuksia tehtävissä.2. KURSSIRAKENNE

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Kurssin etusivulla on opettajan yhteystiedot ja linkki opettajan esittelyyn.
Kurssin etusivulla on oppilasluettelo ja linkit oppilaiden omiin tiloihin.
Kurssin tavoitteet löytyvät kurssin etusivulta tai sen kautta.
Lukuvuoden kokonaisuus ja sisällöt esitellään tiiviisti lukuvuosisuunnitelmassa.
Kurssi on jaettu jaksoihin tai muihin sisällöllisesti pienempiin kokonaisuuksiin.
Kurssin etusivun valikossa ovat aloitus- ja opiskeluohjeet, kurssin jaksot, lukuvuosisuunnitelma ja muut yleiset sivut (Nettitunnit, Vanhemmille yms.).
Jakson etusivulla on jakson tavoitteet ja opiskeluohjeet.3. NETTITUNNIT

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Nettitunnit ovat lukuvuosisuunnitelmassa.
Jokaisella kurssini oppilaalla on mahdollisuus osallistua 2-4 nettitunnille lukuvuoden aikana.
Lähetän oppilaille ja ohjaajille etukäteen tekniset ohjeet nettitunnille osallistumisesta.
Oppilaat voivat vaikuttaa nettitunnilla käsiteltäviin asioihin ja työtapoihin.
Oppilaat valmistavat nettitunnille aiheeseen liittyvät ennakkotehtävän.
Jokainen oppilas saa nettitunnilla puheenvuoron ja voi osallistua työskentelyyn.
Nettitunnilla käytetään yhteisöllisyyttä tukevia työtapoja, kuten keskustelua ja ryhmätyöskentelyä.
Nettitunnille osallistumisella voi halutessaan korvata jonkin kurssitehtävän.
Oppilailla ja vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta nettitunnista.4. OHJEET

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Olen tutustunut oheiseen koulutusmateriaaliin.
Ohjeissa käytetään tekstin lisäksi symboleja, kuvia, ruutukaappauksia, ohjevideoita ym.
Ohjeet ovat ytimekkäät: ei turhia täytesanoja tai pitkiä virkkeitä.
Puhuttelen ohjeissa oppilasta suoraan.
Oppilas tietää, mistä lisäohjeita löytyy tai keneltä niitä voi kysyä.
Toimitan verkkokoulun ulkopuolelle vievät linkit: kerron mitä niiden takana on ja mihin ne vievät.
Ulkopuolelle vievät linkit aukeavat aina uuteen ikkunaan.
Käytän sisäisissä linkeissä pysyviä osoitteita.
Kerron tehtävän yhteydessä, miten siihen vastataan/tehtävä palautetaan ja miten annan palautteen.
Kerron oppilaille tehtävien etenemisjärjestyksen.
Tehtävässä on ohje tai linkki eteenpäin.


5. OPISKELUN SEURANTA

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Oppilaan Omassa tilassa on opiskelun seurantasivu.
Opiskelun seurantasivut antavat riittävän tiedon opinnoista (sisältö ja vaihe).
Opiskelun seurantasivut ovat ajan tasalla.
Asion suoritusmerkinnät ovat ajan tasalla.
Vanhemmat saavat säännöllisesti tiedon oppilaan etenemisestä kurssilla (tarkistuspisteet).
Tarkistuspisteviestit tukevat oppilasta ohjaavaa vanhempaa ja kannustavat oppilasta eteenpäin.6. PALAUTE JA ARVIOINTI

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Kurssin arviointikriteerit ja -periaatteet löytyvät kurssisivuilta.
Kerron arviointikriteerit oppilaille ja vanhemmille.
Oppilas tietää, mihin antamani tehtäväpalaute tulee.
Antamani palaute on sävyltään myönteistä ja oppimaan ohjaavaa.
Antamani palaute kannustaa ja rohkaisee oppilasta.
Annan palautteen oppilaalle viimeistään viikon kuluessa tehtävän palauttamisesta.
Oppilas arvioi omaa oppimistaan ja edistymistään säännöllisesti itsearvioinnin avulla.
Kurssillani on mahdollisuuksia vertaisarviointiin.
Oppilaan seurantasivut ja oppilashallinto-ohjelman suoritusrekisteri ovat ajan tasalla.7. VIESTINTÄ

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Olen lähettänyt lukuvuoden aloitustervehdykset sekä oppilaille että vanhemmille.
Olen tiedottanut oppilaita ja vanhempia kurssin periaatteista ja käytännöistä.
Olen säännöllisesti yhteydessä oppilaisiin ja vanhempiin (esim. tiedote kerran kuussa).
Olen tilannut kurssisivuni, oppilaiden oman tilan kurssikohtaisen sivun sekä Opehuoneen ilmoitustaulun ja kalenterin.
Seuraan ja aktivoin verkko-opiskelua 2-4 kertaa viikossa.
Vastaan oppilaiden ja vanhempien/ohjaajien viesteihin muutaman päivän kuluessa.
Vastaan toimiston viesteihin mahdollisimman pian.
Vastaan kollegoiden viesteihin muutaman päivän kuluessa.
Tarkistan kielen ennen viestin lähettämistä vanhemmille ja oppilaille.
Toimin asiakaspalveluhenkisesti: ystävällisesti ja rohkaisevasti, koulua ja sen arvoja edustaen. Autan tai ohjaan kysyjän eteenpäin toimistoon, kollegalle tms.


8. VANHEMMAN/ OHJAAJAN ROOLI

(ei tarkistuslistaa)

9. OPETIIMIT JA YHTEISTYÖ

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Tiedän, mihin opetiimiin kuulun ja kuka on tiiminvetäjä.
Vastaan opetiimin viesteihin.
Osallistun opetiimin kokoontumisiin säännöllisesti.
Viestin omista tuen tarpeistani opetiimille tai sen vetäjälle.
Viestin ideoistani opetiimille tai Opehuoneessa.
Hyödynnän opetiimiä ja sen yhteistyömahdollisuuksia.10. KURSSIN YLLÄPITÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Päivitän kurssia uuden lukuvuoden alkaessa ja tarpeen mukaan.
Tarkistan aina jakson alkaessa tai materiaalia julkaistessani kurssisivujen linkkien toimivuuden.
Kirjaan havaitsemani kehityskohteet Laatukäsikirjaan.
Olen tarvittaessa yhteydessä toimistoon.
Olen tilannut Opehuoneen sisällön itselleni.
Jaan osaamistani ja hyviä käytäntöjä kollegoille Opehuoneessa.
Hyödynnän Opehuoneen sisältöä ja keskustelumahdollisuuksia.
Käytän Laatukäsikirjaa oman työni kehittämisen välineenä.
Kerään oppilailta ja vanhemmilta asiakaspalautetta säännöllisesti.
Käytän asiakaspalautetta kurssia kehittäessäni.
Osallistun Kulkurin järjestämään opettajakoulutukseen.
Seuraan aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehitystä (esim. FB:n ryhmät, www.etaopetus.fi, ITK ja muut tapahtumat)


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake