≡ Navigointi

Hanketyö

Verkkokoulua kehitetään hanketyönä

Kulkurissa on vuodesta 2009 kehitetty ulkomailla asuville suomalaisille lapsille uutta, iloista verkkokoulua kehittämishankerahoituksella. Kehittämistyötä rahoittaa Opetushallitus. Kehittämishankkeemme:
  • 2016-2017: Case Forest - metsä monialaisena oppimisympäristönä
  • 2015-2016: Verkosta vetovoimaa ilmiölähtöiseen oppimiseen
  • 2014-2015: ILMIÖ - verkosta vetovoimaa oppiainerajat ylittävään ilmiöoppimiseen
  • 2013-2014: eKulkuri
  • 2009-2012: Kulkuri - ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu

Lukuvuosina 2009-2014 hankkeissa on kehitetty ulkomailla asuvan verkkokoulu, ja kokeiltu Kulkuri-verkkokoulun käyttöä suomalaisen perusopetuksen erityistilanteissa: yläkoulun erityisopetuksen ja pienten, syrjäisten koulujen opetuksen tukena. Kumppanuuskouluja ovat olleet mm. Turun ja Viikin normaalikoulut, Tarton suomalainen koulu ja Kolin koulu Lieksassa.

Lukuvuoden 2014-2015 ILMIÖ-hankkeessa Kulkuri-verkkokoulu toteutti oppiainerajat ylittävän ilmiöoppimisen projektin yhdessä Kolin koulun kanssa. Hankkeessa koottiin ilmiö-opas, jonka avulla muut koulut voivat toteuttaa vastaavia projekteja. Hankkeesta lisää täällä.

Lukuvuonna 2015-2016 Kulkuri ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Opettajankoulutuslaitos sekä Jyväskylän kaupunki toteuttavat hankkeen yhdessä. Osallistujlle, perusopetuksen opettajille, annetaan valmiudet suunnitella ja toteuttaa monialaisia, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia osana omaa opetustyötään. Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautumislomake koulutukseen.

L
ukuvuoden 2016-2017 hanke keskittyy monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teemana on metsä ja oppimiskokonaisuuden muotoilussa hyödynnetään design-perusteista metodia ja Case Forest -menetelmää.