Pedagogiset asiakirjat

Pedagogisten asiakirjojen säilytys

  • Pedagogisten asiakirjojen allekirjoitetut versiot säilytetään koulun arkistossa oppilaskohtaisesti.

  • Oppilaan kaikki paperit (esim. lausunnot, erityisen tuen päätökset) säilytetään pedagogisten asiakirjojen yhteydessä koulun arkistossa.

  • Kaikki allekirjoitetut pedagogiset asiakirjat säilytetään koko oppivelvollisuusajan ja kymmenen vuotta perusopetuksen jälkeen kunnan arkiston muodostamissuunnitelman mukaisesti.