Psykologia lukiossa

Psykologia lukiossa

Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan lukiossa opiskellaan yksi pakollinen kurssi psykologiaa. Lisäksi opiskelija voi valita neljä valtakunnallista syventävää kurssia sekä kaksi koulukohtaista syventävää kurssia.

Oppiaineena psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Kurssisisältöihin voi tutustua osoitteessa:
https://peda.net/opetussuunnitelma/ops-2016-lukio/kklo/kuhmoinen-lops/lop2/5ojoks/5-12-psykologia