4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Kuhmoisissa

Kuhmoisten varhaiskasvatuksessa pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana ovat lasten kiinnostusten kohteet ja tarpeet, kehittyvät valmiudet sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiset tavoitteet. Toiminta toteutuu lasten omaehtoisena, lasten ja henkilöstön yhdessä ideoimana tai henkilöstön suunnittelemana toimintana.

Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelua, seurantaa ja arviointia tehdään lapsi-, lapsiryhmä-, yksikkö- ja kuntakohtaisesti. Tätä prosessia ohjaa Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja lasten vasuista muodostuva ryhmävasu. Toimintatapoina ovat mm. tiimipalaverit, perhepäivähoidon kokoukset, työillat, koulutukset ja suunnittelu- ja arviointipäivät.

Lasten mielenkiinnon kohteiden ja mielipiteiden huomioimisen mahdollistaa kasvattajan herkkyys ja läsnäolo lasten arjessa sekä hyvä lasten tunteminen. Teemoja erilaisiin toiminta- ja työtapoihin nostetaan esimerkiksi lasten puheista tai leikeistä ja niitä pysähdytään ihmettelemään yhdessä. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä kasvattajien kanssa. Kasvattajat huomioivat lasten sanalliset ja keholliset aloitteet sekä tunnetilat ja muokkaavat toimintaa niiden mukaan. Aikuiselta odotetaan heittäytymistä lasten toimintaan, unohtamatta kasvattajan roolia ja pedagogisen toiminnan tavoitteita. Oppimiskokonaisuuksissa huomioidaan myös paikallinen historia, kulttuuri ja osaaminen.