Koulutuskokonaisuudet

1. Yhdistyksen perustehtävä
Mitä yhdistyksen perustehtävä tarkoittaa, miten perustehtävän voi kirkastaa ja miten varmistetaan, että yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä toiminnassaan. Yhdistyksen perustehtävä kertoo, miksi yhdistys toimii ja mitä sen toiminta on.

2. Yhdistyksen perustaminen
Mitä yhdistyksen perustaminen vaatii, mitkä asiat tulisi miettiä etukäteen ennen yhdistyksen perustamista ja mihin tarpeisiin yhdistyksiä perustetaan. Koulutuksen tärkein anti on yhdistyksen perustamisen käytännöt ja minimivaatimukset.

3. Yhdistyksen toimihenkilöt
Tässä koulutuksessa paneudutaan yhdistyksen hallituksen rakenteeseen sekä toimihenkilöiden tehtävänkuviin: millaisia tehtäviä yhdistyksen toiminta tarvitsee tuekseen ja kuinka hallitus toimii. Koulutuksen jälkeen tunnet hallituksen tehtävät ja vastuut.

4. Yhdistyksen päätöksenteko 
Kokoukset ovat tärkeä osa yhdistystoimintaa: kokouksessa päätetään yhdistyksen asioista. Suurin päätösvalta yhdistyksessä kuuluu aina jäsenille. Millaisia kokouksia yhdistyksessä tarvitaan? Millaiset ovat päätöksentekoon vaikuttavat säädökset ja miten ne rytmittävät ja pohjustavat yhdistyksen toimintaa?

5. Yhdistyksen asiakirjat
Tässä koulutuksessa paneudutaan tarkemmin asiakirjoihin, niiden muotoon ja virallisuuteen. Tämän osion jälkeen osaat yhdistyksessä toimiessa laatia kunnollisen kutsun ja esityslistan kokouksia varten sekä kirjoittaa kokousmuistion. Materiaalipankista löytyy myös mallit jäsenkirjeitä, yhdistyksen sääntöjä sekä kirjanpidon hallintaa varten.

6. Yhdistyksen taloushallinto
Talous antaa toiminnalle raamit. Yhdistyksen taloutta pitää suunnitella ja seurata toiminnan eri vaiheissa, perustamisesta lähtien. Tässä koulutuksessa nähdään, kuinka talous kulkee mukana niin suunnittelussa, päätöksenteossa, päätösten toteutuksessa eli itse toiminnassa kuin seurannassakin.

7. Yhdistyksen viestintä ja markkinointi
Viestintä ja tiedottaminen ovat tärkeä osa järjestötoimintaa. Yhdistys tarvitsee viestintää, tiedottamista, vuorovaikutusta, markkinointia ja osallistumista tunnettavuuden rakentamiseen. Hyvän viestinnän ja tiedottamisen päämäärä on tukea yhdistyksen tavoitteiden toteutumista, esimerkiksi jäsenhankintaa tai jäsenten edunvalvontaa.

8. Yhdistyksessä jäsenenä
Yhdistyksessä mukanaolo on oiva tapa vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Mitä jäseneltä odotetaan, mihin hänellä on oikeus osallistua ja millaiset säännöt toimintaa ohjaavat? Tässä koulutuksessa tutustumme yhdistystoimintaan. Avoimessa opintomateriaalissa pääset tutustumaan yhdistystoiminnan historiaan ja sen vaikuttavuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä