Oppisopimus

Oppisopimus

​Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työ- ja koulutussopimus,
jossa työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Oppisopimukseen sisältyy työehtosopimuksen mukainen koeaika, joka on yleensä 4 kuukautta.

Oppisopimusopiskelu on käytännönläheinen tapa opiskella. Suurin osa ammatillisesta osaamisesta hankitaan tekemällä käytännön työtehtäviä omalla työpaikalla.
Oppimista tukevat tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa, joiden osuus koulutuksesta on 5-20%

Oppisopimuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet löydät ympyrän eri osista:
1. Suunnittelu ja valmennus
2. Aloitus
3. Ohjaus
4. Arviointi
5. Palaute
Lue lisää