1. Työelämäyhteistyön suunnitelma

Työelämäyhteistyön ehdoista ja vastuista sovitaan työelämän ja oppilaitoksen kesken. Työpaikalla järjestettävän koulutus on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua.

 KSAO vastaa:

  1. Työturvallisuuteen ja laatuun liittyvät asiat on tarkastettu ja ovat kunnossa.
  2. Työpaikkaohjaajat on perehdytetty ja työpaikat työpaikkaohjaajineen ovat oppilaitoksen rekisterissä.
  3. Opiskelijalle on nimetty pätevä ja vastuullinen työpaikkaohjaaja ja opiskelijan osaamista arvioidaan oppilaitoksen kanssa sovitun käytännön mukaisesti.
  4. Opettajan osaaminen on ajan tasalla.
  5. Opiskelijalle on tehty tutkinnon osittain henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. 
  6. Opiskelijan työelämätaidot on arvioitu.
Työpaikka vastaa:
  1. Työpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet,  ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö.
  2. Opiskelijalle nimetään pätevä ja vastuullinen työpaikkaohjaaja.
  3. Opiskeijan osaamista arvoidaan oppilaitoksen kanssa sovitun käytännön mukaisesti.
  4. Hyvän työpaikan tunnusmerkit.

 Sanastokupla.png typokeski.jpg


Paluu alkuun