Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Tiedote Kuopion kaupunki Kasvu ja oppiminen 2.4.2020 Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 14.4. – 13.5.2020

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi
Valtioneuvosto on suosittanut, että lasta hoidetaan kotona,
jos siihen on mahdollisuus.
Valtioneuvoston 18.3. julkaiseman linjauksen mukaisesti kuntia suositellaan hyvittämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perheille lapsen poissaolo-ajalta.

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on päättänyt, että asiakasmaksua ei peritä lapsen yhdenjaksoisen kokoaikaisen poissaolon ajalta 14.4. – 13.5.2020, jos poissaolosta on ilmoitettu etukäteen viimeistään keskiviikkona 8.4.2020. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse timantti@kukri.fi tai puhelimella 044-2566772.

Muissa tilanteissa noudatetaan kaupungin normaaleja asiakasmaksukäytäntöjä ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Mahdollisuus maksuhyvitykseen koskee kaikkia Kuopion kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia.

Kristillinen päiväkoti Timantti toimii tämän suosituksen mukaisesti.