Uuden koulurakennushankkeen eteneminen

Heinäkuussa on alkanut julkinen tarjouskilpailu Hilmassa ( hankintailmoitukset.fi ) koulu- ja päiväkotitilan rakentamiseksi. Rakennus tulee samalle tontille kuin nykyinen toimitilamme. Suunnittelutyön ohella varsinaisia rakennustöitä on tähän saakka ollut maaperätutkimus, joka on todistanut allamme olevan vanhaa kalliota - kalliolle rakennettu. Tavoitetilana on hirsirakenteinen, hyvin toteutettu oppimisympäristö päiväkodin ja koulun käyttöön. Keskeisellä sijalla on hyvä toiminnallisuus, akustiikka ja sisäilma. Lisätietoa tällä sivustolla ja myös koulun ja päiväkodin Facebookissa.