Toimitilasuunnittelua

Koulun ja päiväkodin tilat tarvitsevat lähitulevaisuudessa laajennusta. Kannatusyhdistys on aloittanut viitesuunnittelun lisärakentamista varten. Laajennos tulee nykyiselle tontille. Suunnitelmassa on päiväkodin tilat ja 6-9 luokat uudisrakennukseen. Tiedotamme asiasta hankkeen edetessä.