Valinnainen taide-ja taitoaine LIIKUNTA ( LI ) 2 vvh 8lk / 9lk

Valinnainen taide-ja taitoaine LIIKUNTA ( LI ) 2 vvh 8lk / 9lk

TAVOITE

Syventää liikunnan perustaitoja ja -tietoja monipuolisesti eri liikuntamuodoissa. Virkistyä tuttujen lajien parissa ja tutustua ryhmän valinnan ja resurssien sekä mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin.

SISÄLTÖ
Pääpaino palloilussa ja lihashuollossa. Kurssisuunnitelma laaditaan yhdessä oppilaiden toiveiden ja opettajan yhteistyössä.

OPISKELU
Pienryhmä- ja pariharjoittelu. Opettajajohtoinen harjoittelu, uusiin lajeihin tutustuminen ja teknisen osaamisen harjoittelu.

ARVIONTI

Numeroarviointi. Aktiivisuus, innostuneisuus.