Valinnainen taide-ja taitoaine KÄSITYÖ ( KÄ ) 2 vvh 8lk / 9lk

Valinnainen taide-ja taitoaine KÄSITYÖ ( KÄ ) 2 vvh 8lk / 9lk

TAVOITE
Syventää aiemmin opittuja käsityön taitoja ja tietoja sekä tutustua uusiin aihepiireihin ja tekniikoihin.

SISÄLTÖ
Kurssilla opiskellaan sekä kovia että pehmeitä materiaaleja opiskelijalähtöisesti. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua eri materiaaleihin ja niiden yhdistämiseen projekteissaan. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi sisustamiseen, arjen käyttöesineitä valmistamiseen ja toteutetaan erilaisia projekteja. 

OPISKELU
Kurssilla osallistuja suunnittelee sisällöt aihekokonaisuuksiin oman harkinnan ja suuntautumisen mukaan.

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Palautetta työprosessin aikana. Aktiivinen tuntityöskentely.