Valinnainen taito- ja taideaine MUSIIKKI ( MU ) 2 vvh 8lk / 9lk

Valinnainen taito- ja taideaine MUSIIKKI ( MU ) 2 vvh 8lk / 9lk

TAVOITE 
Mahdollisuus laajentaa omaa musiikillista maailmankuvaansa ja oppia ymmärtämään musiikin merkitystä ja tehtävää osana ympäröivää kulttuuria.

SISÄLTÖ 
Yhteismusisointi, monityylinen lauluohjelmisto, rock- ja popmusiikin historia, suomalainen iskelmä ja pop, näyttämömusiikki, keskittynyt ja analysoiva musiikin kuunteleminen.

OPISKELU
Laulaminen ja soittaminen, kuuntelu 

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Ensisijaisesti tärkeää on osallistua aktiivisesti tuntityöhön
.