TIETOTEKNIIKKA, multimedia ( ATM ) 2 vvh 9lk

TIETOTEKNIIKKA, multimedia ( ATM ) 2 vvh 9lk

TAVOITE
Multimedian tekemiseen liittyvien perustyökalujen hallinta. Tekijänoikeuksien tunteminen verkkojulkaisemisessa. Tietoturva-asioiden hallitseminen ja soveltaminen omaan toimintaan. Mediakriittisyyden lisääminen.

SISÄLLÖT
Kuvaaminen ja kuvankäsittely, äänenkäsittely, animaatio, videon kuvaaminen ja käsittely. Ohjelmointi. Tietoturva- ja tekijänoikeusasioihin perehtyminen.

OPISKELU
Yksilö- ja pari- ja ryhmätyöskentely tietokoneella

ARVIOINTI
Arviointi koostuu tietokoneella tehtävistä harjoituksista, projektitöistä ja näyttökokeista. Arvioinnissa painotetaan aktiivista ja asiallista työskentelyä tunnilla, harrastuneisuutta, yhteistyökykyä.