TIETOTEKNIIKKA ( AT ) 2 vvh 8lk/9lk

TIETOTEKNIIKKA ( AT ) 2 vvh 8lk/9lk

TAVOITE
Antaa mahdollisimman laaja-alainen kuva nykytietotekniikan mahdollisuuksista. Tietotekniikka on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille oppilaille. 

SISÄLTÖ
Kurssilla opiskellaan laitteen ja tiedon hallintaa, internetin turvallista käyttöä, tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa, tietokantoja sekä kuvankäsittelyä. Lisäksi kurssilla koodataan nettisivuja, opetellaan ohjelmien yhteiskäyttöä projektitöiden avulla sekä tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin.

Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa kurssilla TIEKE:n tietokoneen käyttäjän A-kortti. A-kortti on suunnattu hyötykäyttäjälle, joka käyttää tietokonetta työssä ja vapaa-aikana. A-kortin suorittanut osaa sujuvasti käyttää tietokonetta, hallitsee valittujen työvälineohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa tieto- ja viestintätekniikan soveltamisalueita. Kortin suorittaminen vaatii jonkin verran itsenäistä opiskelua sekä oma-aloitteisuutta ja asioiden hyvää hallintaa.

OPISKELU
Yksilö- ja parityö koneella.

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Koostuu tietokoneella työskentelyn tuloksena tehdyistä töistä ja näyttökokeista. Lisäksi arvioinnissa painotetaan asiallista ja innostunutta työskentelyä tunnilla, harrastuneisuutta sekä yhteistyökykyä.

Lisätietoa A-kortista saa osoitteesta www.tieke.fi