SAKSA ( SAB2 ) 2 vvh 8-9lk

SAKSA ( SAB2 ) 2 vvh 8-9lk

TAVOITE
Saksan kielen opetuksessa pyritään siihen, että oppilas selviytyy saksalla jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan saksalaisen kielialueen maihin ja kulttuureihin. 

SISÄLTÖ
Keskeisiä aihealueita ovat ihminen ja hänen asuinympäristönsä sekä jokapäiväinen elämä, kuten koulu ja harrastukset. Kurssilla hyödynnetään erilaisia saksankielisiä materiaaleja, kuten musiikkia, jotta oppilaan on mahdollista löytää tapoja oppia kieltä myös luokkahuoneen ulkopuolella.

OPISKELU
Saksan opiskelussa painottuu oppilaan aktiivinen rooli kielenoppijana ja tunneilla pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon toiminnallisia menetelmiä. Etenkin opintojen alussa keskitytään saksan kielen puhumiseen ja ääntämiseen, jolloin oppilas voi omaksua luontevan ja sujuvan ääntämisen, rytmin ja intonaation. 

Saksan valitsevalla tulee olla kiinnostusta uuden kielen opiskeluun ja sitoutua kotitehtävien tekemiseen aktiivisen tuntityöskentelyn ohella. Englannin ja ruotsin kielen opiskelun tulee sujua ongelmitta. Opiskelu vaatii oppilaalta itsenäistä ja pitkäjänteistä työtä.

ARVIOINTI

Arvosana perustuu kokeiden, oppilaan erilaisten tuotosten sekä työskentelytaitojen arviointiin. Myös motivaatio sekä tuntiaktivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä