RUOTSI, tukikurssi ( RUT ) 2 vvh 8lk

RUOTSI, tukikurssi ( RUT ) 2 vvh 8lk

TAVOITE
Peruskieliopin ja sanaston kertaamista ja vahvistamista 7. luokalta. Tukea ruotsin opiskelua niillä oppilailla, joilla on vaikeuksia kielen opiskelussa. Tukea 8. luokan oppisisältöjen opiskelua. Kurssia suositellaan niille oppilaille, joilla ruotsin arvosana on 6 tai heikompi.

SISÄLTÖ
Kerrataan 7. luokan kielioppia ja vahvistetaan 8. luokan asioita. Opetellaan opiskelemaan kieltä.

OPISKELU
Yksilö-, pari-ja ryhmätehtäviä. Kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Vahvistetaan ruotsin kielen osaamista.  

ARVIOINTI
Numeroarviointi.