RUOTSI, syventävä ( RUS ) 2 vvh 9lk

RUOTSI, syventävä ( RUS ) 2 vvh 9lk

TAVOITE
Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka hakeutuvat jatko-opinnoissaan lukioon. Tavoitteena on kerrata ja vahvistaa ruotsin keskeisintä sanastoa ja kielioppirakenteita monipuolisesti erilaisia materiaaleja käyttäen. Kurssilla pyritään kehittämään kielitaidon eri osa-alueita, jotta erityisesti lukioon tähtäävillä on hyvät edellytykset pärjätä jatko-opinnoissaan. HUOM: yläkoulun tuntijako painottuu 7. ja 8. luokille, jolloin 9. luokalla ruotsin opetusta on vähemmän. Tämän kurssin tavoite on helpottaa siirtymistä lukioon, jossa opiskelutahti on yläkoulua vaativampi.

 

SISÄLTÖ
Yläkoulun ruotsin keskeisempien oppisisältöjen kertaus sekä sellaisten jatko-opintojen kannalta merkittävien sanastollisten ja kieliopillisten aiheiden läpikäynti, joita ei yläkoulun ruotsissa muutoin ehditä käydä läpi. Myös osallistujien omat toiveet ja mielenkiinnon kohteet pyritään ottamaan huomioon.

 

OPISKELU
Kurssilla keskitytään jatko-opintojen kannalta olennaisiin rakenteisiin. Työskentely tapahtuu vaihdellen itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä niin suullisten kuin kirjallisten tehtävien parissa. Opiskelussa hyödynnetään oppikirjan lisäksi mahdollisimman paljon erilaisia materiaaleja: musiikkia, tv-sarjoja, pelejä. Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia lisätä ruotsia omaan arkeen tutustumalla itselle mielenkiintoisiin aiheisiin ruotsin kielen kautta. Opiskelu vaatii ruotsin kielen hyvät (8) pohjatiedot ja – taidot.

 

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Arvosana ei vaikuta yhteishaun lukuaineiden keskiarvoon. Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn erityisen tärkeää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä