RUOTSI, syventävä ( RUS ) 2 vvh 9lk

RUOTSI, syventävä ( RUS ) 2 vvh 9lk

TAVOITE
Kielitaidon eri osa-alueiden parantaminen. 

SISÄLTÖ
Kieliopin ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Kielitaidon muiden osa-alueiden kertaaminen, syventäminen ja laajentaminen kirjoitelmin ja keskusteluin. Ruotsin kielen opiskeluun liittyy myös maan kulttuuria ja maan tuntemusta.

OPISKELU
Painotetaan lukioon valmentautumista. Tehdään vaihtelevia harjoituksia eri osa-alueista. Opiskelu vaatii ruotsin kielen hyvät (8) pohjatiedot ja – taidot.

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Osallistuminen tuntityöskentelyyn erityisen tärkeää.