MATEMATIIKKA, peruskoulusta pitkälle ( MAS ) 2 vvh 9lk

MATEMATIIKKA, peruskoulusta pitkälle ( MAS ) 2 vvh 9lk

TAVOITE
Vahvistaa laskurutiinia ja kehittää matemaattista ajattelua ja päättelykykyä. Antaa valmiuksia lukio-opintoihin. Ohjata matematiikalle luonteenomaiseen täsmällisyyteen. Ohjata mekaanisen laskemisen tasolta ymmärtämisen ja soveltamisen tasolle. Auttaa tunnistamaan matemaattisia resursseja. Innostaa matematiikan harrastamiseen. Kurssi tarkoitettu oppilaille, joilla arvosana matematiikasta on 8 tai yli.

SISÄLTÖ
Kurssilla käsitellään matematiikan kokonaisuuksia matematiikan eri osa-alueilta, joita ei käsitellä peruskoulun matematiikan oppitunneilla. Esimerkiksi tekijöihin jako, muistikaavat, toisen asteen yhtälön ratkaisukaava, logaritmit ja vektorit. Laskimen käyttö näppäräksi.

OPISKELU
Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Tietotekniikan hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan.

ARVIOINTI

Numeroarviointi. Työskentelyn jatkuva seuranta ja arviointi