MAANTIETO, matkalla maailmalle ( GEM ) 2 vvh 9lk

MAANTIETO, matkalla maailmalle ( GEM ) 2 vvh 9lk

TAVOITE
Tutustua erilaisiin matkailukohteisiin. Kehittää omaa maantieteellistä maailmankuvaa. Lisätä kulttuurierojen ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta. Oppia tekemään tutkielmia ja suunnittelemaan omia lomia. Selviytyä paikallisilla kielillä/ englannilla.

SISÄLTÖ
Tutustutaan luontoon ja ihmistoimintaan maapallon eri alueilla (etenkin ajankohtaiset alueet). Pohditaan turismin etuja ja haittoja sekä tutustutaan erilaisiin matkakohteisiin ympäri maailmaa. Tehdään matkasuunnitelmia. Harjoitellaan käytännön tilanteita vieraalla kielellä ( ruokailu, ostokset, liikkuminen…)

OPISKELU
Yksilö-, pari ja ryhmätyöt. Tutkielmat. Virtuaalimatkailua netissä. Mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja ulkopuolisia esitelmöitsijöitä.

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Omat pienet tutkielmat, tuntiaktiivisuus ja harrastuneisuus.