LIIKUNTA, taitavaksi liikkujaksi ( LIV ) 2 vvh 8-9 lk

LIIKUNTA, taitavaksi liikkujaksi ( LIV ) 2 vvh 8-9 lk

TAVOITE
Syventää liikuntataitoja, tutustua uusiin liikuntalajeihin-ja muotoihin. Kehittää toimintakykyä ja fyysistä kuntoa yhdessä muiden kanssa.

SISÄLTÖ
Kurssisuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaiden toiveita kuunnellen. Valinnaisen liikunnan tunneilla voit myös kasvattaa liikunta-aktiivisuuttasi (terveyssuositusten mukainen tavoite on 1-2 tuntia liikuntaa päivässä).

OPISKELU
Pienryhmä – ja pariharjoittelu. Opettajajohtoinen harjoittelu, uusiin lajeihin tutustuminen ja teknisen osaamisen harjoittelu.

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Aktiivisuus, innostuneisuus.