KÄSITYÖ, sisusta omaan tyyliin ( KÄSIP ) 2 vvh 8lk

KÄSITYÖ, sisusta omaan tyyliin ( KÄSIP ) 2 vvh 8lk

TAVOITE
Tutkitaan sisustamiseen liittyviä ilmiöitä. Syvennetään käsitöissä aiemmin opittuja taitoja ja tietoja sekä tutustutaan uusiin aihepiireihin. Kokeillaan uusia sekä perinteisiä materiaaleja ja valmistustekniikoita.

SISÄLTÖ
Tutustutaan sisustussuunnitteluun ja sisustamiseen liittyviin ilmiöihin. Kurssilla valmistetaan jokaisen omien suunnitelmien mukaisia tekstiilipainotteisia tuotteita (esim. matto, rahi, tyyny, torkkupeitto) vaikkapa omaan huoneeseen. 

OPISKELU
Suunnitellaan sisällöt aihekokonaisuuksiin oppilaan oman harkinnan, mielenkiinnon ja erityisosaamisen mukaisesti

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Aktiivinen tuntityöskentely, myönteinen asennoituminen omaan tekemiseen.