KOTITALOUS, ruokaa meiltä ja muualta ( KOV ) 2 vvh 8lk/9lk

KOTITALOUS, ruokaa meiltä ja muualta ( KOV ) 2 vvh 8lk/9lk

TAVOITE
Oppilas selviytyy arkielämän toiminnoista sekä kehittää kädentaitoja. Kannustaa oppilasta luovuuteen. Yhteistyötaitojen harjoitteleminen parin ja ryhmän kanssa.  Työtehtävien jakaminen, ajankäytön suunnittelu sekä oman työpanoksen ja käytöksen merkityksen huomaaminen. Oman työn suunnittelun, organisoinnin ja toiminnan harjoitteleminen käytännössä. Hygieeninen ja turvallinen työskentely. Monilukutaidon harjoitteleminen kontekstissa. Kestävään elämäntapaan, ympäristö- ja kustannustietoisuuteen ohjaaminen arjen valintojen avulla

SISÄLTÖ
Syvennetään ruoanvalmistuksen ja leivonnan sekä ruoka-aineiden tuntemuksen tietoja ja taitoja arkeen ja juhlaan. Pohditaan ruoan valintaan vaikuttavia ajankohtaisia tekijöitä ja otetaan erilaiset ruokavaliot huomioon. Tutustutaan erilaisiin ruokakulttuureihin sekä Suomessa että kansainvälisesti ja valmistetaan niille tyypillisiä aterioita. Kiinnitetään huomiota kulutustottumuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Opetellaan vastuullisen kuluttajan tietotaitoja.

OPISKELU
Valmistetaan erilaisia ateriakokonaisuuksia arkeen ja juhlaan. Yksilö-,pari- ja ryhmätyöskentely käytännön ruoanvalmistuksessa ja kirjallisissa tehtävissä.

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Monimuotoista, ohjaavaa, kannustavaa ja jatkuvaa.

Oman työskentelyn arviointi ja vertaisarviointi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä