KUVATAIDE, piirtäen ja maalaten ( KUPI ) 2 vvh 8lk

KUVATAIDE, piirtäen ja maalaten ( KUPI ) 2 vvh 8lk

TAVOITE
Kehittää "oikean näköisen" kuvan tekemisen taitoa monipuolisesti oman tekemisen kautta. Harjoittelun painotus on perinteisessä, realistisessa asioiden kuvaamisessa ja työskentelytekniikoiden hiomisessa.

SISÄLTÖ
Harjoitellaan mm. materiaalien kuvaamista, tehdään töitä erilaisista malleista ja asetelmista mustavalkoisesta värilliseen. Työskennellään kuvataiteen eri tekniikoin mm piirtäen ja maalaten sekä annettujen että itse valittujen aiheiden parissa.

OPISKELU
Yksilötyöskentelyä, koulun omat näyttelyt.

ARVIOINTI

Numeroarviointi. Tuntiaktiivisuus