KUVATAIDE, muotoilua ja muuta ( KUMU ) 2 vvh 8lk

KUVATAIDE, muotoilua ja muuta ( KUMU ) 2 vvh 8lk

TAVOITE
Kuvataiteen tekniikoiden  yhdistelmäkurssi. Tavoitteena on kehittää erityisesti 3-ulotteisen työskentelyn taitoa ja nostaa kuvataideilmaisu pinnasta tilaan, minkä lisäksi myös perinteisemmät 2-ulotteisen kuvataiteen tekniikat ovat mukana.

SISÄLTÖ
Työskennellään mm. piirtäen, maalaten ja muotoillen töitä. Kolmiulotteisia töitä tehdään esim. savesta, rautalangasta, kipsistä tai verkosta. Vuoden aikana tehtyjen töiden aiheet ovat sekä annettuja että itse valittuja oppilaan oman kiinnostuksen ja innostuksen mukaan.

OPISKELU
Y
ksilö-ja ryhmätyöskentelyä, koulun omat näyttelyt.

ARVIOINTI 
Numeroarviointi.
Tuntiaktiivisuus