KÄSITYÖ, mun design ( KÄDEP ) 2 vvh 9lk

KÄSITYÖ, mun design ( KÄDEP ) 2 vvh 9lk

TAVOITE
Syvennetään käsitöissä aiemmin opittuja taitoja ja tietoja sekä tutustutaan uusiin aihepiireihin. Kokeillaan uusia sekä perinteisiä materiaaleja ja valmistustekniikoita. Tutkitaan muotiin ja pukeutumiseen liittyviä ilmiöitä.

SISÄLTÖ
Kurssilla valmistetaan vaatteita ja asusteita omien suunnitelmien mukaan. Tutustutaan vaatesuunnitteluun ja harjoitellaan valmiiden ohjeiden mukaan toimimista sekä niiden soveltamista omaan työhön.

OPISKELU
Suunnitellaan sisällöt aihekokonaisuuksiin oppilaan oman harkinnan, mielenkiinnon ja erityisosaamisen mukaisesti.

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Aktiivinen tuntityöskentely, myönteinen asennoituminen omaa tekemistä kohtaan sekä työn lopputulos.