KÄSITYÖ, korjaa, tuunaa, kierrätä! ( KÄTUP ) 2 vvh 9lk

KÄSITYÖ, korjaa, tuunaa, kierrätä! ( KÄTUP ) 2 vvh 9lk

TAVOITE
Syvennetään käsitöissä aiemmin opittuja taitoja ja tietoja sekä tutustutaan uusiin aihepiireihin. Kokeillaan uusia sekä perinteisiä materiaaleja ja valmistustekniikoita. Tutkitaan arjen käyttöesineisiin, pukeutumiseen ja harrastamiseen liittyviä ilmiöitä.

SISÄLTÖ
Kurssilla ideoidaan ja kokeillaan, yhdistetään vanhaa ja uutta eli hyödynnetään töissä erilaisia kierrätysmateriaaleja. Jokainen suunnittelee ja toteuttaa oman mielenkiinnon mukaisia vaatetus-, asuste- ja sisustusprojekteja.

OPISKELU
 
Aihekokonaisuuksien sisältöjen suunnittelu oppilaan oman harkinnan, suuntautumisen ja erityisosaamisen mukaisesti.

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Arvioinnissa painotetaan aktiivista tuntityöskentelyä.